Stedendriehoek

BASD komt uit de startblokken

ZUTPHEN – Cliëntvertegenwoordiging en burgerparticipatie staan bij iedere gemeente op de agenda. Daarom heeft de gemeente Zutphen in april de Brede Adviesraad Sociaal Domein, de BASD, geïnstalleerd.

De BASD bestaat op dit moment uit acht inwoners van Zutphen die ervaring hebben met sociale ondersteuning van de gemeente of er door hun werk verstand van hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afhankelijk zijn van een uitkering, het aanvragen van huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Die ervaring en kennis is nodig om de gemeente kritisch te kunnen volgen en goed te kunnen adviseren. Want dat is de opdracht van de BASD: de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren bij het ontwikkelen en uitvoeren van regels, hulp en ondersteuning op sociaal gebied.

De BASD is een initiatief van de gemeente, ontstaan in samenwerking met het Platform Sociaal Domein en de Cliëntenraad van, toen nog, Het Plein. Het BASD is nieuw maar wil nadrukkelijk wel doorborduren op het werk dat in Zutphen en Warnsveld op het vlak van burgerparticipatie al is gedaan.

“De eerste maanden ging het bij de BASD vooral over: ‘wie willen we zijn, wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen?’ De BASD wil in geen geval alles in haar eentje doen. We zoeken de verbinding met de inwoners van Zutphen en Warnsveld. Daarvoor is er gewerkt aan technische zaken als een website, een e-mailadres en presentatie via de social media. Het contact met de BASD loopt via info@basd-zutphen.nl”, vertelt secretaris Juan Aarts.

“De BASD wil een platform zijn voor de inwoners van de gemeente Zutphen. Een platform met een poort naar de gemeente. Langs die poort hopen we actief mee te kunnen denken met de gemeente over de sociale kanten van de samenleving. Het doel van de BASD zou moeten zijn dat inwoners zich vertegenwoordigd voelen bij actuele sociale zaken in de gemeente Zutphen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen bij Het Plein/de Gemeente, Gelre Werkt, bij OVplus, de bezuinigingen, het armoedebeleid, de plannen met Perspectief.”

Gericht op beleid
Hij vervolgt: “Het is belangrijk om te weten dat de BASD als opdracht heeft zich te richten op beleid. Dus niet op individuele, persoonlijke vragen of problemen. Daarvoor is de CAZ, de Cliënten- en Adviesraad Zutphen. Het kan gebeuren dat de CAZ signaleert dat het niet om een eenmalige individuele zaak gaat. Gaat het om een regelmatig terugkerend probleem, dan gaat het om beleid: een organisatorisch vraagstuk dat vraagt om een systematisch andere aanpak of benadering. Daarvoor is er dan de BASD.”

Van de gemeente Zutphen kreeg de BASD als opdracht mee enthousiast te bouwen aan een brug tussen inwoners en gemeente. Juan Aarts knikt: “Een mooie ambitie. Maar ook een sprong in het diepe. De BASD is uit de startblokken. Benieuwd hoever we gaan komen!” Voor meer informatie: www.basdzutphen.nl