Stedendriehoek

Akkoord over tijdelijk beheer Noorderhaven

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen en WSV hebben de overeenkomst getekend voor het tijdelijke beheer van de Noorderhaven. Met deze overeenkomst wordt het beheer vastgelegd voor het vaarseizoen 2018 en 2019. Twee keer per vaarseizoen wordt er een evaluatie van de gemaakte afspraken gehouden.

Wethouder Oege Bosch: “Ik ben heel blij dat het tijdelijk beheer in handen is van WSV Gelre. Op deze manier kan de Noorderhaven op een goede manier in gebruik worden genomen. De afspraken die we hebben gemaakt zorgen ervoor dat er een mooie, schone en veilige haven bij komt in Zutphen. Dit maakt ook onderdeel uit van een groter plan, waarbij we voor alle havens nieuw beleid willen maken. Wanneer dat er ligt, hebben we ook voldoende handvatten om te kunnen handhaven op onwenselijke situaties. Daarnaast kunnen we met zo’n beleidsplan de economische voordelen van de havens beter benutten. Vandaag zetten we een belangrijke stap; als nu het weer nog wil gaan meewerken, verwacht ik een prachtig vaarseizoen.”