Politiek

CDA wil uitbreiding gemeentelijke handhavers

ZUTPHEN – Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft CDA-raadslid Mark Purperhart twee voorstellen ingediend die erop gericht zijn om het aantal gemeentelijke handhavers te vergroten en om meer in te zetten op de preventie van jeugdcriminaliteit. De voorstellen konden rekenen op een meerderheid.

“Al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ontvangt het CDA geluiden van inwoners die zich onveilig voelen. Om die reden pleiten we al twee jaar voor meer maatregelen die het veiligheidsgevoel van onze inwoners vergroten”, legt Purperhart (zie foto) uit.

Zo deed het CDA een voorstel om het aantal gemeentelijke handhavers uit te breiden, om op deze manier het regionale tekort aan politieagenten op te vangen. De burgemeester reageerde positief op de oproep van het CDA, en beloofde om zeker twee extra gemeentelijke handhavers aan te stellen.

Naast een voorstel om meer te handhaven op criminaliteit, pleitte het CDA ook voor meer inzet op het voorkomen van criminaliteit. “Jongerenstraatcoaches spelen een grote rol om te voorkomen dat kwetsbare jongeren in aanraking komen met criminaliteit of verslaafd raken aan drugs en alcohol. Het CDA wil dat jongerencoaches een zo groot mogelijke doelgroep aanspreken. Daarom willen we dat er onderzocht wordt of het wenselijk is om bijvoorbeeld meer vrouwelijke jongerenstraatcoaches aan te stellen, zodat er bijvoorbeeld meer aandacht komt voor de problematiek waar kwetsbare meiden mee kampen”, aldus Mark Purperhart.