Stedendriehoek

Werkuitval voorkomen? Een gerichte strategie helpt!

Werkgevers willen werkuitval bij medewerkers zoveel mogelijk voorkomen. Een zieke werknemer brengt veel extra kosten met zich mee, al snel zo een tweeënhalf keer zoveel als de brutoloonkosten. Die extra kosten zijn: de kosten door vervanging, omzetverlies, extra werk bij collega’s, verhoging van de WIA-premies (bij een niet-succesvolle re-integratie) en in het ergste geval loonsancties van het UWV. Gelukkig kun je dergelijke kosten voorkomen en beperken met een gerichte strategie voor preventie, zodat begeleiding door een bedrijfsarts niet nodig is.

Laat preventie voor u werken
Een goede preventie vraagt om een gestructureerd plan. Dit behelst veel meer verder dan alleen betrokkenheid tonen, of positief communiceren op de werkvloer. Plangerichte preventie houdt rekening met alle aspecten die belangrijk zijn voor een prettig functioneren van medewerkers. Diverse aandachtspunten verdienen hierbij de speciale aandacht. Zoals de balans tussen werk en privé, persoonlijke levensstijl, gezondheid en ambities van de werknemer. Ook spelen de arbeidsomstandigheden, arbeidsverwachtingen en werknemersverplichtingen een belangrijke rol. Al deze aspecten verschillen niet alleen per organisatie, maar vaak ook tussen verschillende teams en vestigingen binnen hetzelfde bedrijf. Zo kan het voorkomen dat medewerkers van bepaalde afdelingen minder snel ziek worden, en ook nog eens sneller aan het werk kunnen. Analyseert, verwerkt en meet je deze cruciale elementen binnen je organisatie, dan laat je preventie werken.

Voor de werknemer
Preventief beleid met een goed uitgezet loopbaanbeleid is ook voor de werknemer van bijzondere meerwaarde en dus niet alleen van waarde voor de werkgever. Bij de werknemer moet het gevoel leven dat gezond en gelukkig werken altijd beter is dan ziek thuis zitten. Immers ervaart ook de werknemer financieel nadeel en onzekerheid over de toekomst.

Loonsanctie voorkomen
Als een werknemer langdurig ziek is, onvoldoende meewerkt aan zijn of haar re-integratie, de voorschriften niet opvolgt, herstel belemmert, onbereikbaar is, het spreekuur van de arbodienst niet bezoekt, geen passend werk accepteert, of weigert een Plan van Aanpak op te stellen of te evalueren, dan moet je als werkgever een loonsanctie opleggen. Anders loop je zelf risico op loonsanctie van het UWV. Het is dus zaak zelf de regie te behouden over je bedrijfsvoering, te beginnen én eindigen met professionele preventie, gebaseerd op deskundigheid en jarenlange ervaring.

Professionele hulp
Arbodienst Preventix is een gecertificeerde arbodienstverlener met een landelijke dekking. Voor alle vormen van begeleiding door een bedrijfsarts kunt je bij ons terecht. Ziekteverzuim is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Wij werken met vaste teams bestaande uit twee bedrijfsartsen en twee re-integratie adviseurs. Dit zorgt voor een betere communicatie tussen alle betrokken partijen. Het voordeel is meer inzicht in je organisatie en zo betere preventieve verzuimbegeleiding. Voor meer informatie kun je terecht op onze geheel vernieuwde website. Hier staan al onze diensten  heel overzichtelijk vermeldt. Naast verzuimbegeleiding en een preventiecheck, ben je n=bij Preventix ook aan het juiste adres voor Periodiek Medisch Onderzoek, Risico-inventarisatie & Evaluatie, Keuringen, Arbeidsdeskundig advies, trainingen en cursussen en psychosociale begeleiding.