Stedendriehoek

Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo vanaf 28 juni

Vanaf vrijdag 28 juni vinden op twee trajecten wegwerkzaamheden plaats op de A1 Apeldoorn-Azelo. Op het weggedeelte tussen Markelo en Rijssen wordt het verkeer in de richting van Deventer over twee versmalde rijstroken geleid. Een dag later, vanaf zaterdag 29 juni gaat het verkeer tussen Deventer-Oost en Bathmen in beide richtingen hinder van de werkzaamheden ervaren. Hier wordt al het verkeer dan geleid over vier versmalde rijstroken (twee rijstroken per richting).

A1 Markelo-Rijssen en Deventer-Oost
Op het traject tussen Markelo en Rijssen rijdt het verkeer in de richting van Deventer vanaf vrijdag 28 juni over twee versmalde rijstroken. Dit duurt tot eind augustus. Daarna rijdt het verkeer tussen Markelo en Rijssen in beide richtingen via één helft van de weg over vier versmalde rijstroken (twee per rijrichting).
De meeste hinder voor het verkeer is een dag later te verwachten op het weggedeelte tussen Deventer-Oost en Bathmen. Daar rijdt al het verkeer vanaf zaterdag 29 juni tot eind 2019 over vier versmalde rijstroken (twee rijstroken per rijrichting).

Op- en afritten Bathmen
De op- en afritten bij aansluiting Bathmen (richting Hengelo) zijn afgesloten in het weekend van vrijdag 5 juli 22.00 uur tot maandag 8 juli 05.00 uur. Omleidingsroutes worden met borden langs de weg aangegeven.

Houd rekening met ernstige hinder
Tijdens de werkzaamheden blijven er vrijwel altijd twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten. Verder moet het verkeer rekening houden met:
• meer oponthoud in de spits
• een inhaalverbod voor vrachtverkeer
• zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten
• bij kortstondig werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km per uur. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer.

Advies aan weggebruikers
• Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits
• Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg
• Pas tijdig snelheid aan en hou voldoende afstand
• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal @RWSverkeersinfo.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2×4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2×3 rijstroken.

Meer informatie?
Verkeersinformatie is te vinden op www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl. Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden zijn na te lezen op www.A1Oost.nl.
Men kan ook bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.
Foto: Rijkswaterstaat