Stedendriehoek

Verbreding van de A1 sneller klaar

STEDENDRIEHOEK – Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) luidde enkele weken geleden de start van de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo in. Samen met de gedeputeerden Conny Bieze van Gelderland, Bert Boerman van Overijssel en bestuurder Jos Penninx van de Cleantech Regio gaf zij het startsein van de werkzaamheden die Heijmans tussen Twello en Deventer en tussen Deventer-Oost en Rijssen uitvoert.

De verbreding van A1 Apeldoorn-Azelo wordt in fasen uitgevoerd. De minister heeft mooi nieuws voor de regio: “De A1 Oost is economisch gezien een belangrijke weg, voor zowel de regio als voor de rest van het land. Ik ben dan ook blij dat ik kan melden dat we de tweede fase van de uitbreiding van de A1 met vier jaar gaan versnellen. We gaan al in 2020 aan de slag met deze weg tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en Azelo in plaats van in 2024, zoals was gepland. Dat betekent minder lang overlast voor omwonenden en automobilisten en veel sneller, veel betere doorstroming op de A1.”

Samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio investeert de Rijksoverheid ruim 400 miljoen euro in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2×4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2×3 rijstroken. Conny Bieze, gedeputeerde provincie Gelderland: “Voor zowel inwoners als het vrachtverkeer is het belangrijk dat ze snel en vlot kunnen doorrijden. Daarmee vergroten we de bereikbaarheid. We zijn erg tevreden over de aandacht die er wordt besteed aan de inpassing in het landschap.”

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: “Ik ben blij met de versnelling van de capaciteitsuitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente die de minister nu in gang zet. Dat levert een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid van Oost-Nederland en stimuleert de economie en werkgelegenheid in beide provincies. Maar naast meer asfalt kijken we ook nadrukkelijk naar een goede inrichting van het gebied rond de A1, met onder andere geluidwerende maatregelen, betere fietsverbindingen, nieuwe natuur, faunapassages en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.”

Jos Penninx, bestuurder Cleantech Regio en burgemeester van Voorst: “Vanuit de Cleantech Regio zijn wij uiteraard blij dat de verbreding van de A1 nu daadwerkelijk in gang gezet wordt. Een mooie verbetering voor de doorstroming en bereikbaarheid tussen de Randstad en het oosten van Nederland en Europa! Dank voor de constructieve samenwerking in de planvorming hierin tussen rijk, provincies en regio’s. Een mooie basis voor de toekomst. Laten we samen blijven werken aan het verbeteren van deze belangrijke corridor en van de zone langs de A1 een echte cleantechzone maken met circulaire economie en duurzame energiewinning.”