Stedendriehoek

Overal de vlag uit, maar dan wel op de juiste manier

STEDENDRIEHOEK – Op 4 en 5 mei hangt Nederland vol met rood-wit-blauwe vlaggen. Op 4 mei blijven de vlaggen respectvol halfstok hangen als eerbied voor de doden, terwijl een dag later, op Bevrijdingsdag, overal de driekleur in vol ornaat wappert.

Hoe hoort dat ‘vlaggen’ eigenlijk?
Nederland heeft als land van de regeltjes’ uiteraard ook voor het vlaggen richtlijnen. Voor ‘burgers’ gelden deze strenge regels niet hoewel ze wel gebruikelijk zijn om te volgen. Het protocol komt van de Rijksoverheid die de wijze van vlaggen verplicht stelt voor de Rijksoverheid en lokale overheden.
Zo mogen op 4 mei de vlaggen pas om 18.00 uur halfstok worden gehangen. En is de zon onder gegaan? Dan is het tijd om ze binnen te halen. De vlaggen mogen niet blijven hangen. Hoewel… er is een uitzondering. Als de vlag verlicht is en de kleuren goed zichtbaar zijn dan mag de vlag blijven hangen. Hangen er trouwens meerdere vlaggen te wapperen aan het gebouw dan geldt dat alleen de Nederlandse driekleurvlag halfstok wordt gehangen de overige vlaggen niet. Wel mogen provincie- of gemeentevlaggen ook halfstok worden gehangen als zij gelijk van formaat zijn als de Nederlandse vlag en als zij op gelijke hoogte hangen.

Tijdens Dodenherdenking op 4 mei wordt de Nederlandse driekleurvlag gebruikt zonder wimpel en halfstok als tekens van respect voor de doden. De gevallenen in de oorlogen vroeger en nu maar eigenlijk worden tegenwoordig alle doden herdacht. Eerbied en respect voor degenen die niet meer bij ons zijn…

De vlag blijft halfstok tot zonsondergang
Uit eerbied en respect wordt ook niet na de twee minuten stilte om 20.00 uur de vlag niet in top gehesen maar deze blijft halfstok hangen. Tot zonsondergang. De volgende dag op 5 mei wordt de vlag opnieuw uitgehangen en deze dag mag de vlag – compleet met wimpel – volstok hangen.
Niet alleen aan het vlaggen worden eisen gesteld ook aan de vlag zelf. Zo is de afmeting van de vlag vrij maar de lengte moet zich wel verhouden tot de breedte als 3:2. En is de vlag gehesen dan mag deze nooit de grond raken net als dat de onderste punt van de vlag niet aan de mast mag worden bevestigd: de vlag moet wapperen!

De Nederlandse vlag is prominent
Als er een buitenlandse delegatie aanwezig is bij een nationale Nederlandse herdenking dan is hun vlag niet aanwezig tenzij er ook slachtoffers uit de betreffende regio worden herdacht. De Nederlandse vlag heeft de ereplaats dat wil bij twee vlaggen zeggen: rechts uitgaande door met de rug naar de vlag te staan. Bij drie vlaggen is de ereplaats in het midden.

Kort samengevat
Op 4 mei gaat de vlag na 18.00 uur halfstok zonder wimpel. Na zonsondergang wordt de vlag ingehaald. Op 5 mei Bevrijdingsmei mag de driekleur – compleet met wimpel – de hele dag wapperen in de top van de mast.