Stedendriehoek

Ontwikkelingen in energietarieven: daling in juli

Steeds meer Nederlanders gaan gasloos wonen. Dit is namelijk beter voor het milieu. Wanneer een huiseigenaar gasloos woont, zal deze meer stroom verbruiken om de afwezigheid van gas te compenseren. Dit hoeft niet per se duurder te zijn, maar het is wel verstandig om te kiezen voor een energiecontract met lage tarieven voor stroom. Tweemaal per jaar kunnen er veranderingen worden doorgevoerd in de variabele prijzen voor energie. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Aangezien veel huiseigenaren in Nederland een energiecontract hebben op basis van variabele prijzen, wordt er elk jaar met een lichte spanning gekeken wat de energieprijzen gaan doen. Zullen deze stijgen of dalen?

Gemiddelde energierekening daalt met 4 procent
In 2019 zagen de Nederlandse burgers hun vaste lasten enkel stijgen. Dat nu is aangekondigd dat de energieprijzen dalen, is dus een welkome afwisseling. Sinds juni 2017 waren deze prijzen enkel aan toename onderhevig. Hiertegenover staat echter dat de vaste leveringskosten verder blijven stijgen. Ten gevolge hiervan daalt de gemiddelde energierekening per 1 juli slechts met 4 procent. Dit is op jaarbasis zo’n 82 euro voor een driepersoonshuishouden. 

Veranderingen per energieleverancier
Per energieleverancier zijn er grote verschillen te zien in veranderingen die in de variabele tarieven werden aangebracht. Zo lijkt Eneco zijn beste beentje voor te zetten met een daling van maar liefst 180 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden. Hoewel dit Eneco in een gunstig daglicht zet, moet wel opgemerkt worden dat voorheen de variabele tarieven van deze energieleverancier relatief hoog lagen. Klanten van Nuon/Vattenfall zien hun energierekening met 65 euro dalen. Bij Essent is er vrijwel geen beweging te zien in de variabele tarieven. De prijzen lagen bij deze leverancier namelijk al relatief laag.

Wiens tarieven worden gewijzigd?
In Nederland heeft de helft van de consumenten een contract met een variabel tarief, waardoor hun energietarieven begin juli zullen wijzigen. Consumenten die al een paar jaar geen aanpassingen hebben verricht aan hun energiecontract, hebben over het algemeen een contract met variabele tarieven. Indien een contract op basis van vaste tarieven afloopt, wordt deze namelijk automatisch overgezet naar zo’n contract.

Vaste leveringskosten verdubbeld ten opzichte van 2009
Hoewel de variabele tarieven zijn gedaald, zijn de vaste leveringskosten ten opzichte van 2009 verdubbeld. Hieronder vallen de vaste abonnementskosten die in rekening worden gebracht voor de levering van stroom en gas. Zo stegen deze kosten bij Essent begin dit jaar al met 43 euro. Consumenten die een contract hebben bij Eneco zien deze kosten per 1 juli stijgen met 48 euro. Bij Nuon/Vattenfall is de verhoging iets milder met eens stijging van 35 euro. Dat deze vaste leveringskosten al per 2009 enkel aan stijging onderhevig zijn, is onder andere te wijten aan ontwikkelingen in de energiemarkt. Zo worden woningen steeds beter geïsoleerd, apparaten worden steeds duurzamer en consumenten worden steeds meer gewezen op het belang van milieubewustzijn. Hierdoor zijn er steeds meer huishoudens die gedeeltelijk hun eigen energie opwekken met behulp van zonnepanelen. Ten gevolge van deze ontwikkelingen leveren energieleveranciers steeds minder stroom en gas per huishouden, waardoor zij gedwongen zijn hun leveringskosten te verhogen.