Ondernemend

Werken met een beperking? Alles wat u kunt doen

Heeft u een beperking, maar wilt nog wel werken? Vaak zijn er nog genoeg mogelijkheden. Tegenwoordig wordt er altijd gezocht naar passend werk. En er zijn er genoeg werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen. In het kader van Maatschappelijk Bewust Ondernemen (MVO), zijn er verschillende verplichtingen en stimuleringen voor werkgevers. Zo zijn bedrijven met meer dan vijfentwintig personeelsleden verplicht ook iemand aannemen met een beperking. Daarnaast er zijn financiële tegemoetkomingen voor werkgevers. Het UWV en experts in re-integratie zoals Xs2More, spelen hierbij een belangrijke rol.

Wat is het doelgroepregister en de banenafspraak?
Mensen met een arbeidsbeperking vinden het vaak lastig om een baan te vinden. De regering heeft bedacht dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk aan de slag moeten bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarover zijn afspraken gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 25.000 banen in de overheidssector. Dit heet de banenafspraak. De mensen voor wie de banen bestemd zijn, staan in het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register en de gemeente of het UWV stelt vast of u tot de doelgroep behoort. Uw baan telt mee voor de banenafspraak en quotumregeling, als u in het doelgroepregister zit.

Expertise helpt
Het UWV beheert, registreert en bepaalt wanneer iemand tot het doelgroepregister behoort.  In dit register worden werknemers met een beperking opgenomen. Voor de werkgever is aparte begeleiding nodig, bijvoorbeeld voor aanpassingen op de werkplaats, of speciale scholing.

Arbeidsbeperking en re-integreren?
Een re-integratie met een arbeidsbeperking vraagt om maatwerk. Want niet alleen het aanpassen van nieuwe of bestaande werkplekken, functies en werkzaamheden, blijkt vaak een uitdaging; ook is het proces aan strikte regels gebonden. Een kordate aanpak, vastgelegd in heldere dossiers, is de oplossing van Xs2more.

Hoe komt u in het doelgroepregister?

  1. Als het UWV heeft vastgesteld dat u tot de doelgroep banenafspraak behoort
  2. Als uw gemeente heeft vastgesteld dat u onder de Participatiewet valt, en u onder het wettelijk minimumloon zit. Via de Praktijkroute komen zo meer mensen met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister
  3. Als u leerling bent uit het voortgezet speciaal onderwijs of Praktijkonderwijs, en u zich schriftelijk heeft aangemeld (zonder beoordeling)

Wat biedt Xs2More?
Het is belangrijk te onderzoeken wat het UWV voor u kan betekenen. Immers vergoedt het UWV niets achteraf. Een werkgever moeten zelf zorgen voor zaken als een rolstoeltoegankelijke plek. Is deze er nog niet, dan kunnen werkgever en werknemer terecht bij het UWV. Voor de werkgever zijn voordelige financiële regelingen in het leven geroepen. Uitvoerige adviezen en begeleiding op dit gebied krijgt u van de arbeidsdeskundigen van Xs2More. Zoals van de arbeidsdeskundige van Xs2more, die bij u over de werkvloer komt voor het onderzoeken van de mogelijkheden, en het monitoren van de voortgang.