Ondernemend

U gaat scheiden: wat moet er worden geregeld?

Bij een scheiding komt er in korte tijd veel op u af. De echtscheidingsprocedure betreft belangrijke onderwerpen: de zorg voor uw kinderen, de verdeling van de huwelijksgemeenschap, de vaststelling van de kinder- en partneralimentatie, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en de verevening of verrekening van de pensioenen. Bovendien heeft u voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding een advocaat nodig. Er is namelijk sprake van procesvertegenwoordiging.

Wat nu?
Een advocaat kan u op verschillende manieren bijstaan in een echtscheiding. Zo kunt u een “eigen” advocaat inschakelen, die samen met u zal bezien of u en uw aanstaande ex-echtgenoot (en zijn/haar advocaat) in onderling overleg een regeling kunnen treffen over de gevolgen van de echtscheiding. Daarnaast kan een advocaat u bijstaan in een procedure. Het is ook mogelijk om een advocaat-mediator in te schakelen die als onafhankelijke derde partij gesprekken begeleidt, waarin u samen met uw aanstaande ex-echtgenoot probeert een regeling te treffen. Tot slot is het mogelijk om een gemeenschappelijke familierecht advocaat in te schakelen, bij wie u samen afspraken kunt (proberen te) maken.

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
Indien u en uw aanstaande ex-echtgenoot afspraken hebben gemaakt, kan de advocaat deze vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Bij het in te dienen gemeenschappelijke verzoekschrift zal de advocaat de rechtbank verzoeken de in het convenant opgenomen afspraken op te nemen in de beschikking. Als u samen het gezag heeft over minderjarige kinderen, is het daarnaast verplicht om bij indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan in te dienen.

Hoe ziet de echtscheidingsprocedure eruit?
Heeft u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding ingediend? Dan krijgt uw aanstaande ex-echtgenoot de kans een verweerschrift in te dienen. Hij of zij kan tegelijkertijd ook een zogenaamd zelfstandig verzoek instellen. U wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen tegen deze zelfstandige verzoeken.

Na de “schriftelijke rondes” volgt een zitting bij de rechtbank. U uw aanstaande ex-partner en uw advocaten zijn aanwezig op de zitting. De rechter zal vragen stellen, die u of uw echtscheidingsadvocaat kunt beantwoorden. Ook kunt u uw standpunten nader toelichten. U bent pas formeel gescheiden nadat de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd.

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?
Verschillende omstandigheden beïnvloeden de duur van een echtscheidingsprocedure. Heeft u al overeenstemming bereikt en deze vastgelegd in een echtscheidingsconvenant? Dan volgt een uitspraak na gemiddeld vier weken na indiening van het gemeenschappelijk verzoekschrift (een en ander afhankelijk van de doorlooptijd van de rechtbank).

Als er geen sprake is van overeenstemming, geldt dat een termijn van zes weken wordt verleend voor indiening van een verweerschrift. Desgewenst wordt hiervoor een uitstel van vier weken verleend. Vervolgens duurt het ongeveer drie maanden voordat een zitting wordt bepaald in uw zaak. Kortom, zelfs zonder nadere proceshandelingen kan het maanden duren voordat de echtscheiding door de rechter wordt uitgesproken.

Een echtscheidingsprocedure kan lang duren. Het is daarom verstandig een zogenaamde voorlopige voorzieningenprocedure te starten. Een voorlopige voorziening is een ordemaatregel voor de duur van de echtscheidingsprocedure. De rechtbank kan bijvoorbeeld een voorlopige partneralimentatie bepalen of bepalen wie voorlopig in de echtelijke woning mag blijven wonen.
Al deze stappen maken een echtscheidingsprocedure complex. De belangen zijn daarnaast (vaak) groot. Door u bij te laten staan door een ervaren advocaat, gespecialiseerd in familierecht. Advocatenkantoor Familie- & Erfrecht is een niche advocatenkantoor in familierecht en erfrecht. Onze advocaten beschikken over specialistische kennis. Als u ondersteuning nodig heeft bij uw scheiding of ander kwesties op het gebied van familierecht of erfrecht, staan onze advocaten u graag bij.