Stedendriehoek

Onbenut Cleantech Potentieel (M/V)

In de ‘Agenda Cleantech Regio’ worden de regionale ambities en doelstellingen voor de periode 2019-2023 geformuleerd. Om deze ambities en doelstellingen te kunnen realiseren, is menselijk kapitaal (human capital) de (aller)belangrijk(st)e succesfactor.

Na 10 jaar economische crisis gaat het Nederland economisch alweer enige jaren voor de wind. Het gaat zelfs economisch zo goed, dat het bouwbedrijven en instellingen op het gebied van onderwijs en zorg niet of nauwelijks lukt om goed opgeleide vaklieden en ervaren personeel te vinden. In sommige sectoren is het personeelstekort inmiddels zeer nijpend en nemen de stress en paniek bij personeelsmanagers en directeuren langzaam maar zeker toe. Een belangrijke keerzijde van economische groei is de krapte op de arbeidsmarkt en de strijd om talentvolle medewerkers te vinden en binden. Zeer toepasselijk spreken we dan ook over de ‘War of Talent’. 

Het is de vraag waar ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de 7 gemeenten in Cleantech Regio talentvolle medewerkers kunnen vinden om hun ambities en doelstellingen waar te kunnen maken.

Medio 2018 konden werkgevers putten uit de werkzame beroepsbevolking, die volgens het CBS 8,8 miljoen mensen groot is en die nog steeds groeit. Maar een neveneffect van groei is de verschuiving van werkgelegenheid: terwijl de ene werkgever zijn vacature invult, blijft de andere werkgever met de gebakken peren zitten. En dikwijls heeft dit ook nog eens een salarisopdrijvend effect (waartegen overigens weinig werknemers bezwaar zullen hebben). 

Medio 2018 konden werkgevers ook putten uit de niet-werkzame bevolking, die volgens het CBS 354.000 mensen groot is en die krimpt. Hiervan hebben 288.000 mensen een WW-uitkering: zij maken onderdeel uit van het zogenaamde onbenutte arbeidspotentieel. Maar er is meer onbenut arbeidspotentieel, dat kan bijdragen aan de economie van Nederland en de Cleantech Regio. Wat immers te denken van (huis)vrouwen, internationale vluchtelingen en asielzoekers, mensen met een deeltijdbaan en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt!  

Wat betreft diversiteit heeft Nederland een relatieve achterstand als het gaat om de aanwezigheid van vrouwen in het management, arbeidsuren en techniekstudenten. Ons land laat helaas veel onbenut vrouwelijk kapitaal liggen. Dit terwijl de ervaring en stellige overtuiging van poolreiziger  Robert Swan is dat vrouwen betere pleitbezorgers en ambassadeurs zijn in het doorgeven van onze aarde aan toekomstige generaties. En dat moeders sterk bepalend zijn voor de keuze van hun kinderen voor techniekopleidingen. En dat meer vrouwelijk leiderschap van pas komt in de wereld van fake news en notoire mannetjesputters in menig G20-land.

De Cleantech Regio wil doorpakken als het gaat om human capital, maar ze laat nog grote kansen op het gebied van diversiteit liggen ! Laten we meer denken in vrouwelijk cleantech potentieel, dat ook nog eens onze duurzaamheidsopgave beter begrijpt en effectiever kan doorgeven. Alleen dan kan de Cleantech Regio de ‘War of Talent’ enigszins winnen. 

Harry Webers
Oud-voorzitter congres Cleantech Tomorrow