Stedendriehoek

Met fotochallenge bestuurders in het zonnetje zetten

APELDOORN – De digitale inspiratiebijeenkomst van de Bestuurdersacademie Apeldoorn op maandag 30 november is tevens de start van een nieuwe fotochallenge. Hierbij gaat het niet om de mooiste of grappigste foto, maar om bestuurders van Apeldoornse verenigingen en stichtingen positief in het zonnetje te zetten. “Daarmee willen we ook bestuurswerk onder de aandacht brengen, vooral nu in coronatijd”, vertelt Tjeerd Lemstra van Bestuurdersacademie Apeldoorn.

De Bestuurdersacademie Apeldoorn helpt sinds 2011 bestuurders van Apeldoornse verenigingen en stichtingen door het aanbieden van trainingen, inspiratieavonden, specials en maatwerk. “Bestuurders is voor ons een wijd begrip”, licht Adèle Reiss toe. “Hieronder valt iedereen die zich actief inzet voor een vereniging of stichting en potentiële bestuurders. Vóór corona kwamen we op het idee om een campagne op te zetten. Hierbij wilden we de focus leggen op waarom het leuk is om een bestuursfunctie uit te oefenen. Vind je het bijvoorbeeld leuk om nieuwe mensen te ontmoeten of de richting van een club te bepalen? We wilden daarvoor voorbeeldfiguren gebruiken om anderen te inspireren. Door corona werd dit helaas uitgesteld, maar de aankomende inspiratiebijeenkomst gaf toch aanleiding voor de start van de campagne.”

Verenigen in coronatijd
Het thema van de aankomende inspiratiebijeenkomst is de kracht van verenigen in coronatijd. In samenwerking met Rabobank Apeldoorn en omgeving en Danny Meuken wordt tijdens deze digitale bijeenkomst gepraat over het creëren en houden van betrokkenheid met de vereniging en achterban in deze periode. “We zien dat verenigingen het financieel aardig redden, al moet dit niet veel langer duren”, vertelt Tjeerd. “Wel merken zij dat binding met de leden en vrijwilligers een stuk minder is. Dit heeft er vooral mee te maken dat je ze niet ziet; digitaal is toch anders dan langs de lijn, in de kantine of op de scouting. Danny heeft mooie ideeën om die binding te creëren en houden.” Men kan zich kosteloos aanmelden voor de digitale inspiratiebijeenkomst via de website www.bestuurdersacademieapeldoorn.nl.

Hoe werkt het?
De fotochallenge sluit aan bij het doel van de inspiratiebijeenkomst. “Het is eigenlijk omgekeerde ledenbinding”, meent Tjeerd. Deelname is heel simpel. Maak een foto van een bestuurder waarop te zien is waarom hij of zij een bijzonder onderdeel van de vereniging of stichting is. Stuur de foto met motivatie (in één of twee zinnen om wie het gaat, de naam van de vereniging of stichting en waarom deze foto) naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl. De foto’s worden gepubliceerd op de website van de Bestuurdersacademie Apeldoorn en een aantal worden uitgelicht in Nieuwsblad Stedendriehoek. “We hopen een bonte verzameling te krijgen van leuke, grappige en/of belangrijke bestuurders en de reden waarom leden hen waarderen.” Tot hoe lang de challenge duurt is nog niet bekend. “We willen in ieder geval de tijd nemen om bestuurders goed in het zonnetje te zetten.” Adèle glimlacht: “Ik ben heel benieuwd naar de eerste foto.”