Stedendriehoek

Meer oog nodig voor psychische gezondheid

STEDENDRIEHOEK – De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is van mening dat beleidsmakers meer oog moeten hebben voor psychische gezondheid van mensen en dat hieraan meer ‘urgente prioriteit’ zou moeten worden gegeven.

Nederlanders zijn over het algemeen gezonder geworden, maar er is wel degelijk verschil tussen verschillende sociaaleconomische groepen. De raad wil extra aandacht voor de mensen met de grootste gezondheidsachterstand, waaronder vaak de minder welvarende mensen horen. “Psychische klachten zoals stemmings- en angststoornissen zijn ernstig, komen vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status en worden steeds vaker bij jongeren gezien”, aldus de raad. De raad zou willen zien dat er meer nadruk wordt gelegd op de jeugd tot en met het achttiende levensjaar.