Stedendriehoek

Lezing architect Thomas Rau

Dinsdag 26 maart, van 16.00 tot 17.30 uur, verzorgt architect Thomas Rau de Kwartaallezing in Cleantech Center Zutphen (Roodfabriek), Noorderhavenstraat 49.

Thomas Rau laat zich leiden door de toekomst. Hijis ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste.

Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en voor de circulaire architectuur. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Daaruit volgen nationaal en internationaal toonaangevende duurzame projecten. In onze eigen regio realiseerde RAU met het gemeentehuis in Brummen het eerste gebouw als grondstoffendepot. Daarnaast ontwierp RAU het Zutphense stadhuis en de circulaire energiepositieve herhuisvesting van Alliander in Duiven.

Opgaven van morgen
In 2010 richtte hij Turntoo op, waarmee hij werkt aan nieuwe businessmodellen voor de circulaire economie. Turntoo beschouwt producten als een materialendepot – aan het eind van het gebruik gaan de materialen terug naar de producent. Op deze manier blijven grondstoffen en materialen beschikbaar voor toekomstige producten en worden producenten gestimuleerd om betere design- en materiaalkeuzes te maken. In 2017 volgde de oprichting van Madaster, het kadaster voor materialen, dat het wereldwijd gebruik van materialenpaspoorten verder ontwikkelt. Thomas Rau benoemt de opgaven van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek en opdrachtgevers te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken.

Aansluitend aan de lezing van Rau maakt Arend van de Beek van Lagemaat Sloopwerken bv uit Heerde de vertaalslag naar onze regio. Hoe pakt circulariteit en urban mining uit in de praktijk? Lagemaat ziet circulariteit als investering en richt een circulair kenniscentrum op. De beide uitersten in het lineaire model, de architect en de sloper, ontmoeten elkaar.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Cleantech Center in samenwerking met de Cleantech Regio en is de tweede van een serie kwartaallezingen over actuele Cleantech-onderwerpen.