Stedendriehoek

Lesprogramma om kinderarmoede in Nederland bespreekbaar te maken

STEDENDRIEHOEK – In Nederland groeien bijna 400.000 kinderen op in armoede. Dit gegeven is niet te accepteren in een rijk land als Nederland. Daarom ontwikkelen de AFAS Foundation en Missing Chapter Foundation een lesprogramma om kinderarmoede in Nederland bespreekbaar te maken en hiermee uit de taboesfeer te halen.

Onder andere Akwasi (schrijver, acteur en rapper) en top-voetballer Memphis Depay, die beiden zelf uit een situatie van kinderarmoede komen, leveren hun persoonlijke bijdrage aan het lesmateriaal middels een interview. Het initiatief voor dit praktische lesprogramma is een concrete aanbeveling van kinderen zelf vanuit een eerder kinderarmoedeproject in vijf gemeenten. Het lesmateriaal wordt dan ook ontwikkeld op basis van inzichten uit co-creatiesessies met kinderen. Met deze leerlijn worden direct ruim 200.000 leerlingen in groep 7 en 8 bereikt. In januari 2020 wordt gestart met het lesprogramma rondom kinderarmoede.

Lesprogramma op initiatief van kinderen

Bijna 1 op de 9 kinderen en jongeren in Nederland moet zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen. Vaak voelen de kinderen stress bij hun ouders, zijn ze gespannen en kunnen ze zich moeilijker concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. Het probleem van kinderarmoede ‘veert niet terug’ op latere leeftijd, en is eerder een probleem dat doorwerkt in een volgende generatie.
 
Laurentien van Oranje, oprichter van Missing Chapter Foundation: “Deze krachtige leerlijn is opgezet met kinderen. Zij denken steeds mee en wij luisteren naar hun inzichten, gevoelens en ideeën. Ze houden ons scherp over wat er leeft binnen kinderen en hun gezin en waar de diepere behoeften liggen. Daarmee leggen ze de basis van duurzame oplossingen.”
 
Gerben Eversdijk, directeur van de AFAS Foundation, is enthousiast over de samenwerking: “Het probleem kinderarmoede is onderbelicht en ook onacceptabel in een welvarend land als Nederland. Elk kind moet kind kunnen zijn en zorgeloos opgroeien. Wij zijn overtuigd van de absolute noodzaak en willen dit samen met Missing Chapter Foundation aanpakken en de kinderen die het aangaat uit hun isolement halen.”

Maak het taboe bespreekbaar en geef tips

Uit eerdere onderzoeken door Missing Chapter over kinderarmoede is gebleken dat schaamte een van de grootste issues is voor kinderarmoede en daarmee een van de eerste zaken om aan te pakken. In het lesprogramma staan concrete tips om elkaar hierin te helpen. Zo is het materiaal zowel interessant voor kinderen (en ouders) die wel en niet in armoede leven. De meest logische plek om hiermee te beginnen is het basisonderwijs, omdat de kennis wordt aangevuld en het taboe hierdoor bespreekbaar gemaakt wordt. Het programma fungeert daarmee als middel om de negatieve effecten van kinderarmoede te verminderen. Met dit maatschappelijk initiatief worden 7.600 basisscholen bereikt.

Ontwikkeling van het lesprogramma

De AFAS Foundation ondersteunt de ontwikkeling van een lesprogramma voor het basisonderwijs dat door Missing Chapter wordt uitgewerkt, samen met educatieve partner Young Crowds. Hierbij wordt ook extra aandacht besteed aan de instructie voor de leerkracht hoe om te gaan met een scholier uit de klas die in een soortgelijke situatie zit. Centraal in het lesmateriaal staat een digitaal platform voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Iedereen krijgt toegang tot achtergronden over kinderarmoede, up-to-date informatie, video’s en opdrachten voor interactie in de klas. Dit digitale platform wordt ingericht met extra opdrachten en informatie, actueel nieuws en verwijzing naar hulpinstanties voor op school en thuis.