Stedendriehoek

Hitte is minder, maar droogte blijft

STEDENDRIEHOEK – Met de dalende temperaturen is Het Nationaal Hitteplan van het RIVM ingetrokken. De maatregel gold voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Ook de waarschuwing voor smog is ingetrokken. Smog ontstaat door ophoping van vervuiling bij warm weer met weinig wind.

‘Nederlands weer’ nodig
Rijkswaterstaat zegt dat het aanvullen van de watervoorraad in het land zeker drie maanden duurt. De aanhoudende hitte van de afgelopen periode zijn niet voldoende om het tekort aan te vullen. “Daar hebben wij een lange periode typisch Hollands weer voor nodig. Maar dan nog… De maatregelen die de waterschappen hebben getrokken blijven voorlopig van kracht.” Als gevolg van de droogte zal de grond het regenwater niet kunnen opvangen. Plotselinge plensbuien zullen zorgen voor wateroverlast omdat het water nergens heen kan, dat wil zeggen dat de regen niet in de bodem kan zakken, maar meteen zal riolen en watergangen inloopt. Bij grote hoeveelheden water zullen pompen worden ingezet om plaatselijk wateroverschot te bestrijden.
Het IJsselmeer is het belangrijkste zoetwaterreservoir van het land en het waterniveau daalt nog steeds als gevolg van onvoldoende toevoer van water door de Rijn en IJssel. “Er is veel water in Duitsland en Zwitserland nodig om het waterpeil in Nederland weer op normale waarden te laten komen.”