Stedendriehoek

‘Goede voorlichting, begeleiding en toezicht noodzakelijk’

STEDENDRIEHOEK – Het is zomer. De vrije dagen en vakanties voor de vaste medewerkers zijn ingepland. Welke werkzaamheden blijven liggen of worden uitgevoerd door de vakantiekrachten? Wie wordt vervangen door welke vakantiekracht?

Het inzetten van vakantiekrachten is een efficiënte oplossing om personeel vakantie te laten vieren of om de piek in de zomerperiode op te vangen. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het inzetten van vakantiekrachten? Werkgevers krijgen te maken met allerlei regels en richtlijnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet en de verificatieplicht.

De belangrijkste aandachtspunten die men moet’ weten bij het inzetten van vakantiekrachten even op een rij: 

Definitie vakantiewerk
Iedereen die vakantiewerk doet is toch een vakantiekracht? Absoluut niet. Vakantiewerk is tijdelijk werk voor scholieren en studenten (vanaf 13 jaar of ouder) die in de zomervakantie van hun studie tijdelijk werk verrichten. De uit te voeren werkzaamheden vallen onder vakantiewerk indien uitgevoerd in de periode vanaf 1 juni tot 1 september.

Voordelen van vakantiekrachten
Vakantiekrachten zijn flexibel inzetbaar ze zijn veel beschikbaar en meestal goedkoper omdat de lonen voor jongeren lager liggen en de opbouw van reserveringen lager zijn. Een mooi bijkomend voordeel is dat er geen werk blijft liggen tijdens de zomerperiode. Is dat even handig!

Leeftijd van uw vakantiekrachten
Het is belangrijk om op de leeftijd van uw vakantiekrachten te letten. Niet al het werk mag zomaar door iedereen worden gedaan. De wet beschermt werknemers onder de achttien jaar en er zijn regels voor het inzetten van jonge werknemers. Per leeftijdscategorie gelden een aantal regels. Hoe jonger de werknemer hoe meer regels er zijn. Goede voorlichting begeleiding en toezicht zijn belangrijk.

Bij vakantiekrachten onder de 18 jaar moet men rekening houden met diverse regelgeving. Zo mogen kinderen jonger dan 13 jaar niet werken. Kinderen van 13 en 14 jaar oud mogen alleen lichte klusjes verrichten. Vijftienjarigen mogen zelfstandiger werken (denk aan vakken vullen en licht administratief werk) en vanaf 16 jaar mogen werkgevers de jonge vakantiekracht bijna alle soorten werk laten verrichten. Zij moeten wel te allen tijde rekening houden met de arbeidstijdenwet en het minimum(jeugd)loon.

18 jaar en ouder
Voor vakantiekrachten van achttien jaar en ouder gelden dezelfde regels op het gebied van arbeidstijden en arbeidsomstandigheden als voor reguliere werknemers van achttien jaar en ouder. Goede voorlichting begeleiding en toezicht zijn natuurlijk altijd noodzakelijk.

16- en 17-jarigen
Bijna alle werkzaamheden – met uitzondering van zeer gevaarlijk en risicovol werk – mogen worden uitgevoerd door 16- en 17-jarigen. Zijn er risico’s verbonden aan het werk dan moet men als werkgever zorgen voor deskundig toezicht. Er mag maximaal 45 uur per week worden gewerkt met een maximum van 9 uur per dag. Let wel op want over de periode van vier weken mag er niet meer dan 40 uur per week worden gewerkt. Onder bepaalde voorwaarden mag er ook op zondag gewerkt worden.

15 jaar en jonger
Jongeren van 15 jaar of jonger mogen altijd onder toezicht van een volwassene lichte niet-industriële werkzaamheden verrichten. Het werk moet zo ingericht zijn dat de veiligheid gezondheid en ontwikkeling van de werknemer wordt beschermd.

Arbeidscontract
Neemt een werkgever de vakantiekrachten zelf in dienst? Dan is de meest voor de hand liggende keuze een vakantiecontract nul-urencontract of een contract voor bepaalde tijd. Neem altijd een einddatum op in het arbeidscontract zodat het duidelijk is tot wanneer de arbeidsovereenkomst duurt. Houd er rekening mee dat ook voor vakantiekrachten diverse premies en heffingen moeten worden betaald. Hier komt heel wat tijd en papierwerk bij kijken. Wie zich liever wil richten op zijn core business kan vakantiekrachten inhuren bij een uitzendbureau.

Identificatieplicht
De identificatieplicht betekent dat iedereen vanaf 15 jaar of ouder zich op elk moment moet kunnen legitimeren. Zo ook op het werk. Voordat de vakantiekracht van start gaat is de werkgever verplicht de identiteit van de vakantiekracht vast te stellen. Dit doet men door het originele legitimatiebewijs te controleren en een kopie op te slaan in de administratie.