Entertainment

Cadenza bouwt nieuw muziekcentrum

Cadenza heeft een droom: een muziekcentrum voor Twello met plek voor iedereen die muziek wil maken. Van blaasorkest tot koor en van beginnende band tot slagwerkensemble. Het gebouw staat op een unieke locatie middenin het dorp en is niet alleen voor muziek belangrijk. Het vervult een brede maatschappelijke functie met onder andere plattelandsvrouwen, kleindierensport en bridge als gebruikers.

Inmiddels is vergunning verleend voor de uitbreiding van de Molenschuur, het gebouw waar al meer dan 30 jaar muziek gemaakt wordt. Met de uitbreiding realiseert Cadenza allereerst voldoende repetitieruimte voor harmonie en slagwerk en ruimte om meer muziekles te geven. Daarnaast ontstaat ruimte voor andere muzikale clubs. De Molenschuur kan de komende decennia gebruikt worden om muziek te maken en zijn maatschappelijke functie te behouden.

De plannen zijn de afgelopen jaren tot stand gekomen in samenwerking met de stichting Havekes Mölle, buurtbewoners en de gemeente Voorst. De ruimte krijgt een uitbreiding van 40 vierkante meter, een voor iedereen toegankelijke toiletgroep en een bij deze tijd passend interieur. De verbouwing van de Molenschuur kost veel geld. Hiervoor heeft Cadenza lang gespaard. Daarnaast gaan leden en vrijwilligers zo veel mogelijk werkzaamheden zelf uitvoeren. Toch blijft er een gat in de begroting. Via de leden of www.cadenzatwello.nl kunnen muziekliefhebbers een steentje bijdragen.

Met hard werken en hier en daar een steuntje in de rug gaat het nieuwe muziekcentrum in 2020 gerealiseerd worden.