Stedendriehoek

De krant anders lezen… en JFK

Tegen het einde van mijn studie Milieuhygiëne/Waterzuivering in Wageningen knipte ik het weekblad Intermediair aan stukken, omdat ik zocht naar een baan en personeelsadvertenties verzamelde. Hoewel ik snel een baan bij een Deventer ingenieursbureau vond, ben ik nog jarenlang personeelsadvertenties blijven verzamelen. Uiteindelijk zaten er 6.000 stuks in enkele schoenendozen. Al snel bleken de personeelsadvertenties een waardevolle bron van informatie over werkgevers, arbeidsmarkt en trends op milieugebied te zijn. Daarom sloeg ik essentiële gegevens op in een database, waardoor ik allerlei analyses kon uitvoeren. En die analyses waren dan weer de basis voor een aantal artikelen en lezingen over milieu en arbeidsmarkt.     

Mijn krantenknippen is daarna nooit meer overgegaan. Sterker nog: Intermediair heb ik 20 jaar geleden voor het laatst ontvangen, maar ik knip nog dagelijks – nadat mijn vrouw ze heeft gelezen – al onze dagbladen aan stukken. Hoewel mijn knipwerk een pathologische afwijking is, adviseer ik regelmatig mensen om het ook eens te proberen. En precies dit zou ik de inwoners van de Cleantech Regio ook willen aanraden.  

Een maandje knippen, levert een verrassende variatie aan inhoudelijke en opiniërende artikelen over moeder aarde, wereldbevolking, klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en majeure uitdagingen zoals voedselproductie en energie(transitie) op. In het jaar 1804 telde de wereld 1 miljard mensen en in 1927 waren het er 2 miljard. Maar in oktober 2011 tikte de teller al 7 miljard aan en op dit moment zitten we bijna op 7.634.000.000 mensen. En de exponentiële groei houdt voorlopig aan met alle gevolgen van dien voor het klimaat, schoon water, energie en voedselproductie. Naast de natuurlijke schommelingen in het klimaat blijkt de mens zelf grote klimaatveranderingen te veroorzaken. 

Al lezend en knippend ga je ook meer letten op inspirerende rolmodellen, zoals de 24-jarige Boyan Slat die de plastic soup in de oceanen aanpakt. En Marjan Minnesma van Urgenda, die één van de sprekers op het eerste Cleantech Tomorrow congres (2014) was, die de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat heeft gewonnen. En de Noordpoolreiziger en klimaatonderzoeker Bernice Notenboom, die er voor de laatste keer was, omdat het poolijs gevaarlijk is weggesmolten. En de Deventer architect en uitvinder Jón Kristinsson, die op het gebied van duurzaam en integraal ontwerpen al dertig jaar geleden zijn tijd ver vooruit was: Made in Deventer!     

Maar een maandje knippen levert ook andere berichten op: over de groeiende instabiliteit in de wereld, handelsoorlogen, het uiteenvallen van de Europese Unie, voedselveiligheid en infecties en onrust op de aandelenbeurzen. En wanneer je deze berichten met de vorige combineert, dan blijkt de klimaataanpak vanwege de vele tegenstellingen een duivels dilemma te zijn: west versus oost, eigen landsbelang versus collectief belang, rijk versus arm, lineair versus circulair en fossiel versus duurzaam.   

Van de krant anders lezen en knippen word je weliswaar wijzer, maar beslist niet altijd vrolijk. Laat je dan vooral inspireren en stimuleren zoals – vrij naar – J.F. Kennedy: “Vraag niet wat de Cleantech Regio voor jou kan doen, maar wat jij voor de Cleantech Regio kunt doen!” 

Harry Webers
Oud-voorzitter Cleantech Tomorrow Congres