Stedendriehoek

Cleantech is en blijft mensenwerk

Vijf jaar na de oprichting van de Stichting Cleantech Tomorrow (Stichting CTT) is het goed om de balans voor het congres Cleantech Tomorrow (CTT) op te maken. 

De doelstellingen van de Stichting CTT waren het bevorderen van de bekendheid van het begrip ‘cleantech’ en de bekendheid van de regio als Cleantech Regio, maak ook het genereren van impact bij bedrijven en andere doelgroepen. Het begrip ‘cleantech’ staat voor ‘meer met minder’. Daarbij gaat het enerzijds om meer productiviteit, meer efficiency en meer werkgelegenheid en anderzijds om minder energieverbruik, minder grondstoffen en minder milieueffecten (afval en CO2). Begin 2014 vond in Deventer de eerste editie van CTT plaats en op 21 en 24 april 2018 in Teuge de vijfde editie. Geleidelijk is de congresorganisatie overgedragen van de Stichting CTT naar de Cleantech Regio. Deelnemers en stakeholders zijn zeer positief over CTT in de afgelopen vijf jaar en de regionale ontwikkelingen. 

De Strategische Board van de Regio Stedendriehoek is het samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheden (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen). Na het vertrek van de voorzitter en oud-burgemeester Andries Heidema in juli 2018 zoekt de regio een nieuwe, onafhankelijke voorzitter van de Strategische Board. De vraag is wie het nieuwe boegbeeld van de Cleantech Regio gaat worden?

In de Agenda Cleantech Regio ‘Samen naar een schone toekomst’ zijn de ambities en doelstellingen voor de periode 2019-2023 geformuleerd. Daarbij gaan economie en ecologie hand in hand, en de belangrijkste regionale thema’s zijn energietransitie en circulaire economie. Bij energietransitie gaat het om de omschakeling van fossiele brandstoffen zoals aardgas naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind: de regio wil in 2030 energieneutraal zijn. Bij circulaire economie gaat het om het (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen: zo wil de regio in 2023 de meeste circulaire regio van Europa zijn. Het uiteindelijke doel is een innovatieve en economische sterke en schone regio met duurzame welvaart voor alle inwoners en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Na de hete zomer heeft de Cleantech Regio haar Regio Deal bij het Rijk ingediend, met een totaal investeringsvolume van € 84,4 miljoen voor zes thema’s: energietransitie, circulaire economie, innovatiekracht, human capital, slimme en schone mobiliteit en leefomgeving.   

Wat vijf jaar geleden begon als een initiatief van twee gedreven en betrokken inwoners van de Regio Stedendriehoek, is uitgegroeid tot een breed gedragen regionaal congres van betekenis (voor huidige en toekomstige generaties). Een congres waarmee de regio goed kan doorpakken en het verschil kan maken. Het cleantechstokje is overgegeven aan andere gedreven en betrokken inwoners, studenten en bedrijven vanuit het gezamenlijke motto ‘Samen naar een schone toekomst’: Cleantech is en blijft mensenwerk!   

Harry Webers
oud voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow