Stedendriehoek

Campagneteam ‘Rijden Zonder Invloed’ bij Deventer Stadsfestival

DEVENTER – Iedereen weet dat rijden onder invloed gevaarlijk is. Toch stappen er nog steeds mensen achter het stuur na het drinken van een paar borrels, het roken van een joint of terwijl zij zware medicatie gebruiken. De campagne ‘Rijden Zonder Invloed’ heeft als doel om rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen – en de gevolgen daarvan – sterk te verminderen. Op 21 juli is het campagneteam in Deventer aanwezig om bezoekers van Deventer Stadsfestival bewust te maken van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

Het campagneteam zal tijdens Deventer Stadsfestival bezoekers actief aanspreken en op vrijwillige basis alcohol- en drugstests afnemen bij bestuurders. Als uit de test blijkt dat de automobilist geen drugs en/of alcohol heeft gebruikt, ontvangt de bestuurder een presentje. Voor automobilisten met een te hoog alcohol- of drugspercentage in hun bloed, wordt een alternatieve vervoersmogelijkheid gezocht.
Het campagneteam is op pad in Overijssel en Gelderland met activiteiten op allerlei, zoals festivals en evenementen en (rij)scholen. Alles draait daarbij om het zelf beleven en ervaren. Zo is de kans het grootst dat je zelf tot de conclusie komt dat rijden onder invloed geen goed idee is. Op de website www.rijdenzonderinvloed.nl is meer informatie te vinden.

Maak ook de afspraak
Autorijden vraagt om een heldere blik. Stap dus niet met alcohol, drugs en zware medicijnen achter het stuur. Als je deze middelen wel heb gebruikt, zorg dan dat je op een andere, veilige, manier thuis komt. Vanuit de campagne worden automobilisten op allerlei plekken opgeroepen om deze afspraak te maken. Doe ook mee door op www.rijdenzonderinvloed.nl op de speciale button te klikken.