Stedendriehoek

Bedrijven Groot-Brittannië overwegen verhuizing

APELDOORN – Afgelopen vrijdag vond er een Brexit-update plaats waarbij ondernemers uit Gelderland en Overijssel aanwezig waren. De presentatie lag in handen in gedeputeerde Michiel Scheffer. Bureau Berenschot onderzocht de gevolgen van een no-deal Brexit voor het bedrijfsleven in Oost-Nederland.

Er worden veel producten geëxporteerd van Nederland naar Groot-Brittannië, zo’n 39 miljard euro per jaar. Hiermee is Engeland een van de belangrijkste handelspartners van ons land. De Brexit kan veel invloed gaan hebben op de export tussen landen.

Het blijkt dat Gelderse en Overijsselse ondernemers, die exporteren naar Groot-Brittannië, de schade door een harde Brexit kunnen beperken door maatregelen als het versturen van grotere partijen ineens of de productie deels over te hevelen.

“Er is aangetoond dat ondernemers die exporteren naar Groot-Brittannië hinder gaan ondervinden. De prijzen van de producten zullen stijgen. Aan de andere kant is zijn er wel degelijk maatregelen te treffen die de inkomstenderving kunnen beperken.” Door te kijken naar de manieren van exporteren, zoals zorgen voor grotere transporten, kun je transportkosten en de kosten voor administratie beperken, zegt Berenschot.

Midden- en kleinbedrijven uit Oost-Nederland maken zich zorgen over de Brexit, maar het blijkt dat bedrijven die vanuit Groot-Brittannië naar Nederland importeren het nog veel moeilijker dan de Nederlandse bedrijven gaat krijgen. Dit komt onder andere doordat Britse bedrijven zichzelf bij een no-deal uit de markt gaan prijzen. Import van producten wordt veel duurder. Maar dat is niet alles. Veel Engelse producten zullen na de Brexit straks geen certificering meer hebben en mogen dus niet zomaar worden verkocht.

Er is ook een mogelijk voordeel naar aanleiding van de Brexit. Verwacht wordt dat talloze Britse bedrijven ervoor zullen kiezen hun onderneming te verplaatsen naar Europa en daar wil Oost NL graag bij helpen. Op dit moment zijn zo’n vijftig bedrijven geïnteresseerd om, als het nodig blijkt, te verhuizen naar Oost-Nederland.