Stedendriehoek

Aantal gepeste kinderen gedaald

STEDENDRIEHOEK – Ten aanzien van twee jaar geleden is het aantal kinderen dat wordt gepest op middelbare scholen afgenomen, terwijl het aantal gepeste kinderen op basisscholen gelijk is gebleven. Dit schrijft Arie Slob, minister van Onderwijs, in een Kamerbrief aan het begin van de Week tegen Pesten, die vandaag is begonnen.

In 2014 werd 14 procent van de kinderen in het basisonderwijs gepest. Twee jaar later, in 2016, lag dit percentage op 10 procent, net als nu het geval is. Middelbare scholieren laten iets andere cijfers zien. Terwijl het ‘pest’ percentage in 2014 op 11 procent lag, was er twee jaar later een daling zichtbaar naar 8 procent. Op dit moment zegt 5 procent maandelijks met pesterijen te maken te hebben.

Pesten gebeurt meer persoonlijk dan online. Bij zo’n 8 procent van de gepeste kinderen gebeurt pesten online, terwijl in 66 procent persoonlijk pesten plaats vindt. Slob: “De afname van het aantal gepeste kinderen in het middelbaar onderwijs is een geweldige prestatie van scholen, leraren, leerlingen, ouders en alle anderen die hier aan hebben bijgedragen. Maar elk gepest kind is er één te veel, daarom kunnen we nu ook niet achteroverleunen.”

Er zijn nog verbeterpunten. “Het helpt dat elke school een aanspreekpunt heeft. Wat nog beter kan, is dat kinderen sneller naar de vertrouwenspersoon stappen om te laten weten dat ze worden gepest.”
Daarnaast moet volgens de minister beter worden gecontroleerd of er wordt gepest, bijvoorbeeld met vragenlijsten die anoniem kunnen worden ingevuld. Slob: “Scholen zouden die vragenlijsten moeten afnemen en de gegevens doorgeven aan de inspectie.” De Week tegen Pesten duurt tot en met 21 september.