Stedendriehoek

Zorgfuncties met hoge kwaliteitsnormen

DEVENTER – Twee centra van het Deventer Ziekenhuis zijn opgenomen in het nieuwe STZ Topklinisch Zorgregister: kinderallergie en het expertisecentrum voor darmsparende behandelingen. Vorige week is het nieuwe online register gelanceerd door de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland.

Transparantie bieden aan patiënten en verwijzers over de kwaliteit van complexe, ‘topklinische’ zorgfuncties. Dat is het doel van het nieuwe register, waarmee er nu voor het eerst een overzicht is van de als ‘topklinisch’ beoordeelde zorgfuncties binnen de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in ons land. Het kwaliteitsregister is samengesteld door een brede commissie van medici en bestuurders van topklinische ziekenhuizen en vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie Nederland.

Van het Deventer Ziekenhuis zijn twee centra opgenomen: het Kinderallergie Behandelcentrum en het Expertisecentrum darmsparende behandelingen. Volgens de STZ voldoen deze complexe topklinische zorgfuncties van het Deventer Ziekenhuis aan hoge kwaliteitsnormen, onder meer op het gebied van diagnostiek, behandeling, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Het Kinderallergie Behandelcentrum Deventer Ziekenhuis biedt zorg voor alle vormen van allergie op de kinderleeftijd, waaronder (complexe) voedsel- en luchtwegallergie, eczeem, insecten- en geneesmiddelenallergie, inclusief immuuntherapie. Aan het centrum, dat inmiddels bovenregionaal werkt, zijn twee van de veertien in Nederland geregistreerde kinderarts-allergologen verbonden.

Daarnaast is het expertisecentrum voor darmsparende behandelingen opgenomen. Dit centrum legt zich toe op het voorkomen van grote, ingrijpende darmoperaties, onder meer bij kanker of obstipatie. Ook wordt er toonaangevend onderzoek gedaan naar darmsparende ingrepen. Dat is belangrijk nu sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek meer en eerder darmaandoeningen worden gevonden.

Mijlpaal
Bestuursvoorzitter Gita Gallé is blij met de erkenning voor de twee centra van het Deventer Ziekenhuis: “Een mooie mijlpaal. Het register biedt de buitenwacht meer inzicht over topklinische kwaliteit. Het is ook een manier om te laten zien welke mooie, bovenregionale functies je als ziekenhuis hebt te bieden. Ook intern heeft de registratie veel geldingskracht. Medisch specialisten die complexe aandoeningen behandelen, kunnen er bevestiging in vinden voor de kwaliteit van hun werk.”