Stedendriehoek

Zomerprogrammering in de Deventer Bergkerk

DEVENTER – De Bergkerk in Deventer is deze zomer weer het toneel van drie bijzondere exposities. Tot en met 17 september is iedereen welkom om de kunstwerken te komen bekijken.

Het spektakel ‘The Fly’ van Jan Verburg

Op 4 augustus start een spectaculaire, adembenemende zomertentoonstelling in de vorm van een installatie in de Bergkerk in Deventer. Een reusachtige tent, ruim 21 meter hoog, in een kerkgebouw en in die tent een installatie/expositie met meer dan 100 werken van Jan M. Verburg. De kunstenaar schuwt de grote ruimte niet.

In 2021 namen zijn befaamde leporello’s en doeken op groot formaat nog bezit van de Grote Kerk in Lochem. ‘The Gate Of The Lost Paradise’ trok tienduizenden bezoekers en boekte unaniem lovende recensies in de landelijke pers. De opzet van de expositie in de Bergkerk in Deventer kent een geheel andere opzet. De bezoeker die de kerk binnengaat ziet centraal in het middenschip een reusachtige tent oprijzen, een bijna futuristisch ‘Fremdkörper’ in een sobere middeleeuwse omgeving. Vanuit de opening van de tent zigzagt een leporello in de richting van het publiek. Als door de slang van de Schepping worden we verleid en meegevoerd door deze concertina tot in het binnenste van een wonderlijke ruimte. Deze concertina is ruim 70 meter lang en slechts een onderdeel van een Gesamtkunstwerk met meer dan 100 werken van Jan M. Verburg. Licht en geluid spelen een spel met de doeken die opstijgen tot aan de nok van de tent. Eén van die doeken is The Fly, gebaseerd op het gelijknamige gedicht van William Blake (1757-1827), de Britse schrijver, schilder en drukker die in zijn werken, net als Jan M. Verburg, een volstrekt eigen wereld weet te scheppen.

De gekozen vorm voor deze tentoonstelling vindt zijn oorsprong in ‘Le poème électronique’, het revolutionaire Philips Paviljoen voor de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958. Nu, 65 jaar later, heeft Verburg vanuit die bron een nieuwe vitale vorm gevonden. Wees voorbereid om verrast en geconfronteerd te worden.

Van vrijdag 4 augustus tot en met zondag 17 september. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur (op maandag gesloten). Elke zaterdag is er avondopenstelling met livemuziek van 19.00 tot 22.00 uur. De entreeprijs bedraagt vanaf 16 jaar €9,-. Tickets zijn online verkrijgbaar via https://eventix.shop/vq86ufw9

Zien, horen, voelen: zoeken naar de ziel van de Bergkerk

Tot en met eind juni kan men zich laten verwonderen door de multidisciplinaire installatie van Sibyl Heijnen in samenwerking met componist Nicholas Robert Thayer.

Verschillende kunstvormen vormen een zintuiglijke totaalbeleving. Het kijken en luisteren verrassen continu. Alles wat Sibyl Heijnen in de ruimte heeft gebracht herinnert aan leven. In de installatie Zien, horen, voelen: zoeken naar de ziel van de Bergkerk, lijkt ze te schilderen met materialen die zich daar helemaal niet voor lenen zoals perkament en rubber, kunstgras en takken. Met goud, aluminium en zout zijn plekken geaccentueerd die daardoor oplichten en de sfeer versterken van gewichtloosheid en rust. De componist Nicholas Thayer maakte in opdracht van Sibyl Heijnen de klankcompositie 300,000 Lights, die reageert op het binnenvallende licht in de kerk. Prikkel uw zintuigen bij deze bijzondere expositie.

De openingstijden zijn: dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur (op maandag gesloten). De toegang is vrij.

OUT side IN side OUT van Linda Molenaar

Het werk van Linda Molenaar is niet alleen het vervaardigen van een idee in haar hoofd, het neemt haar hele leven in beslag. Een leven waarin de kunstenaar zich onbekende en soms onbeminde werelden eigen maakt.

Een cello van mensenhaar, een tutu van honderden versleten balletschoenen, een vleugel van duizend pianohamertjes, ontelbare bovenbeenbotjes van muizen uit braakballen: het materiaal is steeds het vertrekpunt van een ontdekkingstocht. De wonderlijke combinaties van materialen vertellen over grote levensthema’s als symbiose en autonomie, verwondering en vervreemding, leven en dood, troost en hoop. Tijdens de tentoonstelling zijn er een aantal live-performances door Linda Molenaar. ‘OUT side IN side OUT’ geeft inzicht in de continue ontwikkeling die Linda Molenaar doormaakte. Het onderzoeken van de verhouding tussen mens en natuur is daarin een belangrijke leidraad. Tijdens de tentoonstelling zijn er een aantal live-performances door Linda Molenaar.

Deze expositie is te zien van vrijdag 21 tot en met zondag 30 juli. De openingstijden zijn: dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur (op maandag gesloten). De toegang is vrij.

Voor meer informatie over de tentoonstellingen en de Bergkerk zelf kan men terecht op de website www.bergkerkdeventer.nl