Stedendriehoek

‘Wij luisteren, zijn klankbord en wegwijzer voor boeren en tuinders’

DEVENTER – Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die door heel Nederland een luisterend oor biedt aan boeren en tuinders. “Deze groep staat soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor het gezin en/of zichzelf”, vertelt ZOB-bestuurster Jannie Lamberts. “Wij helpen ondernemers om op een kruispunt een richting te bepalen.”

Stichting Zorg om Boer en Tuinder is een plek waar agrariërs met hun zorgen en twijfels terecht kunnen. Of het nu gaat om zorgen om het bedrijf, twijfel over de richting die het bedrijf op moet, financiële of andere vragen, er staan vijftig vrijwilligers klaar voor boeren en tuinders. “Wat wij merken is dat men er vaak tegenaan loopt dat professionele hulpverlening onvoldoende gevoel heeft bij de boer en het gezin”, legt Jannie uit. “In deze sector is een enorme verwevenheid van bedrijf en gezinsleven. Daar komt bij dat ondernemers continu zorg hebben voor dieren en land. Een veehouder kan niet makkelijk even een week vrijnemen om tot rust te komen. De druk in agrarisch Nederland ligt hoog en de psychische nood onder agrariërs groeit. Gelukkig komt hier nu in de Tweede Kamer ook aandacht voor en we werken steeds vaker samen met de reguliere psychosociale hulpverlening. We moeten elkaar beter weten te vinden om te zorgen dat boeren en tuinders passende hulp krijgen. Wat wij doen is een luisterend oor bieden: telefonisch of tijdens gesprekken aan de keukentafel. Onze hulp is vooral sociaal-emotioneel. Wij luisteren, zijn klankbord en hebben een wegwijsfunctie.” 

Hulpvragen
De drempel om hulp te vragen ligt veel hoger bij boeren en tuinders dan bij werknemers uit andere sectoren, meent Jannie. “Iemand is er vaak als eenling druk mee bezig. Het is niet meer zoals vroeger dat het hele gezin op de boerderij meehelpt; vaak is er maar één boer aanwezig. Daarnaast heerst er een groot taboe op het bespreken van zorgen en mentale klachten, terwijl het helemaal niet erg is om hulp in te schakelen. Hoe eerder je het in beeld brengt, hoe sneller we kunnen helpen.” Alle vrijwilligers zijn geschoold en goed bekend met of komen uit de agrarische sector. Ze beschikken over een uitgebreid inzetbaar netwerk van deskundigen op allerlei terreinen en kunnen doorverwijzen. Deze zogeheten ervaringsdeskundigheid maakt de herkenning groot en de drempel om in gesprek te gaan laag. “We denken mee en maken geen beslissingen. We snappen dat het gevoel er omheen ook belangrijk is. Wij zijn er om te helpen, niet om te oordelen. Daarnaast hebben we geen belang en vragen wij geen vergoeding aan de boer of tuinder.” De vraag om hulp kan ook van een buitenstaander komen. “Wij vragen altijd of we welkom zijn. Nadat de regiocoördinator de hulpvraag in kaart heeft, probeert hij de juiste vrijwilligers bij de persoon te brengen.”

Sponsoren
De stichting is op zoek naar sponsoren. “Voor de inzet van onze vrijwilligers brengen wij geen kosten in rekening bij boeren en tuinders. Een vrijwillige bijdrage van de hulpvrager is welkom, maar we willen de drempel om hulp in te schakelen laag houden. Om onze ondersteuning toch mogelijk te maken zijn er echter wel inkomsten nodig, bijvoorbeeld voor goede (bij)scholing van onze vrijwilligers en een vergoeding voor de gereden kilometers. Wilt u als bedrijf of particulier het werk van Zorg om Boer en Tuinder steunen? Neem dan contact op met onze penningmeester Wim Biemans op telefoonnummer 06-51723646 of per e-mail penningmeester@zorgomboerentuinder.nl. Bent u boer of tuinder en heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met regiocoördinator Henk Slagman via 06-30909189 of mail naar oost@zorgomboerentuinder.nl. Kijk voor meer informatie over de stichting op www.zorgomboerentuinder.nl.”

 


 

ZOB-bestuurslid

Jannie is voormalig melkveehoudster. Een paar jaar geleden nam haar zoon de melkveehouderij over. Naast ZOB-bestuurslid werkt zij ook als sociale ombudsvrouw voor de gemeente Deventer, domein jeugd werk en zorg. Jannie zet voor ZOB haar bestuurlijke ervaring in die ze heeft opgedaan in de land- en tuinbouw, gemeente, omroep- en vrijwilligersorganisaties. “Ik vind het mooi om dingen te doen waar mensen blij van worden. Wat ze ook doen of beslissen, als ze er maar blij van worden.”