Stedendriehoek

Weer minder aanvragen schuldhulpverlening

DEVENTER – Het resultaat van de schuldhulpverlening is in 2017 beter dan verwacht. In ruim 83% van de gevallen lukt het Budgetadviesbureau Deventer (BAD) om voor een huishouden de schulden te regelen of beheersbaar te maken. Dat blijkt uit het jaarverslag van het BAD over 2017.

Sinds 2015 loopt het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening terug. Ook in 2017 zette die daling door. Het totaal aantal huishoudens dat door het BAD geholpen wordt, blijft ondanks de terugloop van nieuwe aanvragen ongeveer gelijk. Dat het aantal begeleide huishoudens gelijk blijft ondanks de dalende instroom, komt door de toegenomen complexiteit. Gezinnen met een laag inkomen profiteren nog niet van de economische groei.  Het oplossen van ingewikkelde problemen duurt langer en vraagt zwaardere ondersteuning, bijvoorbeeld budgetbeheer of beschermingsbewind. Het BAD kan in ruim 83% van de gevallen de problemen helpen oplossen. Het treffen van een schuldregeling lukt in Deventer in 71%. Landelijk was dat in 2016 41%. Bij een schuldregeling wordt met alle schuldeisers een afspraak gemaakt over kwijtschelding van een deel van de schulden. Als dit niet lukt, zorgt het BAD er voor dat de problemen niet verergeren.

Minder stress
Sinds 2016 heeft het BAD vaker contact met de cliënt en is het traject inzichtelijker. Dat sluit aan bij nieuwe kennis van het effect van financiële zorgen op gedrag van mensen. De nieuwe werkwijze lijkt ertoe te leiden dat er sneller een schuldregeling tot stand komt. Mensen zijn daardoor sneller uit de stress en dat heeft een positief effect op hun dagelijks functioneren. 

Afgelopen jaar zijn er opnieuw met verschillende partijen goede afspraken gemaakt. Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Snel ingrijpen is ongelooflijk belangrijk bij schuldhulpverlening. Hoe eerder mensen zich melden, des te makkelijker het is om de problemen op te lossen. Andere partijen merken vaak eerder dan de gemeente dat er problemen zijn. De woningcorporatie bijvoorbeeld, of de zorgverzekeraar. Zij kunnen mensen snel doorverwijzen naar ons.”

Beperkte terugval
In 2017 is voor het eerst gemeten hoeveel mensen na een schuldhulpverleningstraject opnieuw in de financiële problemen komen. Dit was in 2017 bij  3% van de aanvragen het geval. Voor 3% van de mensen die zich meldden bij het BAD, was in de afgelopen 10 jaar een eerdere schuldregeling getroffen.