Stedendriehoek

Week thematische gebedsavonden

DEVENTER/ZUTPHEN  – Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 januari wordt op verschillende plaatsen in Deventer weer de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen gehouden. Een traditie die lokaal al twintig jaar historie heeft.

Na een korte inleiding vanuit de Bijbel en enkele liederen wordt er gebeden: soms in een centrale groep, op andere avonden juist decentraal. Het thema verschilt per avond. De bijeenkomsten beginnen steeds om 19.30 uur, behalve donderdagavond: dan is de start om 19.00 uur. Maandag 20 januari is de bijeenkomst bij het Leger des Heils (Rijkmanstraat 26), dinsdag 21 januari bij de Heilige Lebuinusparochie (Broederenkerk, Broederenstraat), woensdag 22 januari bij de samenwerkingsgemeente 3GK (Koningskerk, Mariënburghstraat 4), donderdag 23 januari weer bij het Leger des Heils, Rijkmanstraat 26; ditmaal bij de missionaire gebedsgroep Prayer Station. Vrijdag 24 januari is de afsluiting bij de Filadelfiagemeente, gebouw Oase, Deltalaan/hoek Grevelingenstraat.

Week van Gebed 2020 in Zutphen

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse – landelijke – gebedsweek vindt plaats van zondag 19 tot en met zondag 26 januari. In Zutphen is er op vrijdag 24 januari om 15.30 uur een gezamenlijke gebedsdienst in De Lunette (Sutfene). Daarin gaan predikanten uit diverse kerken in Zutphen voor. In de gebedsweek is er verder ’s avonds een gebedsbijeenkomst in diverse kerken. Zie de website www.geloveninzutphen.nl.