Stedendriehoek

Vluchten naar Utopia

DEVENTER – De deur van Geert Groote stond altijd open voor mensen die hulp nodig hadden. We willen graag weten hoe dat tegenwoordig gaat. Hoe ervaren vluchtelingen tegenwoordig hun komst in Nederland? Was dit wat ze ervan verwacht hadden? Of valt het allemaal vreselijk tegen? Hebben ze bewust gekozen voor Nederland, of zijn ze hier min of meer toevallig terecht gekomen?

“Kom luisteren op zondag 8 april en ga in gesprek met vluchtelingen. We laten die dag een aantal vluchtelingen aan het woord. Mensen die hier al langer zijn, maar ook mensen die nog niet zo lang geleden in Nederland zijn aangekomen. Voorwaarde is wel dat ze zich verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands. Na de pauze kunt u vragen stellen of met de vluchtelingen in gesprek gaan. De toegang is gratis. Een gift na afloop wordt zeer op prijs gesteld. Het is van 14.00 tot 16.00 uur.” 

Deze dag wordt georganiseerd door Museum Geert Groote Huis. “Geert Groote (1340-1384) is de belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis. Tot ver buiten onze landsgrenzen is hij bekend als grondlegger van de ‘Moderne Devotie´. Deze vernieuwingsbeweging stond voor een persoonlijke beleving van het geloof en een eenvoudig en oprecht leven. In het museum Geert Groote Huis, op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven, vertellen we daarom zijn verhaal. Hoe hij tot zijn inzichten kwam, waarom hij kritiek had op de kerk en de samenleving en waarom zijn gedachtegoed nog altijd actueel is.” 

De Stichting Centrum voor Diversiteit en Samenleving (CDS) is nauw betrokken bij het evenement van 8 april. CDS is In januari 2010 opgericht door actieve, maatschappelijk betrokken mensen.De organisatie heeft zich als doel gesteld: het vergroten en bevorderen van de culturele, sociaal-maatschappelijke en religieuze diversiteit in de samenleving en de ontwikkeling en verbinding van personen, organisaties en groepen daarbinnen. Ook het vergroten van kennis van andere bevolkingsgroepen om een samenleving te creëren waaraan iedereen in gelijke mate kan deelnemen en waarin iedereen zich thuis voelt hoort daarbij.Dit uit zich in het verlenen van advies en diensten, bemiddeling inzake diversiteit, interculturalisatie, participatie, integratie, dialoog, ontmoeting & emancipatie.