Stedendriehoek

‘Verraad lag altijd op de loer’

DEVENTER – De afgelopen negen jaar heeft Hans van Beeck onderzoek gedaan naar Jodenonderduik in Deventer. In het boek ‘Moed en mededogen’ dat binnenkort uitkomt, beschrijft hij 56 woonhuizen waar tussen 1942 en 1945 Joodse mensen onderdak vonden. Hij toont in zijn complete overzicht een kaart van Deventer met rode stippen waar de onderduikhuizen stonden en toont oude of hedendaagse foto’s van de huizen. Van elk huis vertelt hij hoe de bewoners mensen opnamen in hun huis en gezin en onderduik boden, over de invloed die het had op hun eigen leven, het risico dat zij namen, het constante waakzaam zijn. Hoe verraad altijd op de loer lag en daarom elk huis een schuilplaats nodig had. Hoe mensen soms al na een paar dagen weer door moesten naar een andere plek omdat het niet meer veilig was.

Hij laat ook steeds zien hoe de onderduikverleners onderling contact hadden. De geschiedenis van de huizen, die veelal nog steeds bewoond worden, brengt de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog dichtbij; het wordt voelbaar en eens te meer onvoorstelbaar in een beschaafde samenleving.

Op de vrijdagen 14 september en 5 oktober, beide dagen om 16.00 uur, presenteert Hans van Beeck zijn boek in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 te Deventer. Het EHC is in Deventer al 22 jaar een brandpunt van activiteiten om te bereiken dat mensen beter samenleven. Het boek is na de presentatie (gesigneerd) te koop.

De toegang is gratis. Men kan zich aanmelden door een mail te sturen naar administratie@ettyhillesumcentrum.nl onder vermelding van moed en mededogen.