Stedendriehoek

Veel animo voor duurzame wijk

DEVENTER – De eerste fase van de bouw van de nieuwe wijk Steenbrugge met circa 400 woningen is volop in ontwikkeling en realisatie. Door de aantrekkende woningmarkt versnelt de afzet van de woningen. Voor de gemeente en mede-grondeigenaar Van Wijnen aanleiding om de tweede fase van Steenbrugge op te starten.

Steenbrugge is een nieuwe woonwijk waar ruimte is voor circa 1.200 woningen. Wethouder Frits Rorink: “Het is mooi dat de volgende fase van Steenbrugge van start kan gaan met een mix van woningen, ook voor mensen met een smallere beurs. Toen Steenbrugge begon was het nog een koploper, inmiddels is gasloos en duurzaam bouwen heel normaal.” 

De tweede fase van Steenbrugge krijgt ook circa 400 woningen. Het gaat om: 50% vrije sector koopwoningen, 15% vrije sector huurwoningen, 20% sociale huurwoningen, 15% sociale koopwoningen en zelf- en samenbouw. Vijftien procent van de woningen wordt gerealiseerd in de categorie zelf- en samenbouw. Dit betekent dat mensen (alleen of samen) een kavel kopen en in eigen opdracht een huis laten bouwen. De overige 85% van de woningen wordt projectmatig gerealiseerd. Deze woningbouw sluit aan bij de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie.

Medio 2019 in de verkoop
De start van de tweede fase is in overleg tussen Van Wijnen en de gemeente tot stand gekomen. Gezamenlijk is ingezoomd op de lokale woningmarkt en de positie van Steenbrugge hierin. Naar verwachting gaan de eerste woningen van de tweede fase medio 2019 in de verkoop. De woningbouwprogrammering sluit goed aan bij de eerste fase van Steenbrugge. Deze eerste fase met circa 400 woningen wordt ontwikkeld door gebiedsontwikkelaar BPD en is volop in ontwikkeling en realisatie. Door de aantrekkende woningmarkt versnelt de afzet van de woningen. Inmiddels worden de eerste woningen al naar volle tevredenheid bewoond. 

Steenbrugge is een voorbeeldwijk op het gebied van duurzame woningbouw. Alle woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting. De sociale huurwoningen worden aangesloten op een bestaand warmtenet van Keizerslanden dat verduurzaamd wordt. Wonen in Steenbrugge betekent een beperkte energierekening. Ook de openbare ruimte is duurzaam van opzet met veel groen en ruimte voor waterberging.