Stedendriehoek

V1 blijkt nog intact

DEVENTER – De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzocht welke resten van de V1 nog in de grond zitten naast de A1 ter hoogte van Wilp. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de V1 in zijn geheel in de grond ligt met de complete springlading. Bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1 zijn vorig jaar resten van een V1 gevonden. Een V1 is een onbemand straalvliegtuig met springstof, dat veelvuldig is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Springlading nog in goede staat
De EOD heeft de grond laag voor laag onderzocht en heeft daarbij de V1 aangetroffen. Het vliegtuig zelf is grotendeels verroest. De springlading is daarentegen nog in goede staat. Door het hoge grondwaterpeil kon de EOD tijdens het onderzoek de ontstekers niet goed zien. Om deze alsnog goed in beeld te brengen, komt er een vervolgonderzoek vanaf 17 februari. Aannemer Heijmans zal vooraf de omgeving bemalen, zodat er een droge werkplek ontstaat voor de EOD. Voor de EOD is het belangrijk om te weten welke ontstekers er in de V1 zitten, omdat dit invloed heeft op het plan van aanpak voor het verwijderen.

De resultaten van de onderzoeken gebruiken alle betrokken partijen voor het plan van aanpak voor de ruiming. Er moet in ieder geval een maatwerkoplossing uitgewerkt worden, omdat de situatie vanwege de ligging naast de A1 en vlakbij de uiterwaarden uniek is. Deze maatwerkoplossing is daarnaast noodzakelijk om de V1 veilig te kunnen verwijderen. Welke maatregelen getroffen moeten worden en welke hinder mensen en bedrijven hiervan kunnen ondervinden, is nu dus nog niet bekend. De planning is nu dat de V1 op 8 maart verwijderd wordt. Meerdere partijen (EOD, Heijmans, Rijkswaterstaat, politie, brandweer, GHOR, de gemeentes Deventer en Voorst en twee veiligheidsregio’s) bereiden in nauwe samenwerking deze ruiming voor. De locatie waar de V1 ligt, is inmiddels weer afgedekt en beveiligd. Zolang de V1 ongestoord in de grond ligt, is er geen risico voor de omgeving. De werkzaamheden voor de verbreding van de A1 gaan ook gewoon door.

De gemeenten Voorst en Deventer organiseren eind februari informatiebijeenkomsten waar meer wordt verteld over de gekozen maatwerkoplossing om de V1 te verwijderen en de gevolgen voor de omgeving. Kijk voor alle informatie op www.deventer.nl/vondst.