Stedendriehoek

Stadspenningvoor Grotenhuis

DEVENTER – Hans Grotenhuis heeft vorige week uit handen van burgemeester Andries Heidema de Deventer Stadspenning met bijbehorende oorkonde ontvangen.

Grotenhuis is een betrokken en ‘gouden’ vrijwilliger, geboren en getogen in Deventer. Hij heeft op verscheidene manieren een bijzondere bijdrage geleverd aan natuur en milieu in en rond de stad Deventer. Meer dan 45 jaar was hij initiator, bedenker en uitvoerder van het natuurbeheer op de Slenk. Grotenhuis heeft zich vanaf 1972 intensief bezig gehouden met de ontwikkeling van het gebiedje van Stichting IJssellandschap bij Lettele, op het landgoed t Oostermaet.

Hij was daarnaast 25 jaar actief lid bestuurslid en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). De afdeling Deventer maakt deel uit van het gewest IJsselstreek. Dit gewest was een ontmoetingsplaats waarin diverse KNNV-afdelingen oostelijk en westelijk van de IJssel ervaringen uitwisselden en excursies organiseerden. Verder was hij tien jaar voorzitter en coördinator van het Platform voor Natuur en Milieu een overleg- en samenwerkingsorgaan van Deventer organisaties op het gebied van natuur en milieu en twintig jaar actief deelnemer en meerdere jaren voorzitter van het Milieu Overleg Deventer. Ook was hij vijftien jaar adviseur lid en voorzitter voor de Adviesraad voor Natuur en Milieu.