Stedendriehoek

‘Speelgoedcollectie op wisselende locaties’

DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders geeft er de voorkeur aan dat de collectie van het Speelgoedmuseum in wisselende tentoonstellingen, op wisselende locaties wordt getoond. Het college stelt de raad voor daarvoor jaarlijks 1,5 ton beschikbaar te stellen.

Bij de behandeling van de Cultuurvisie 2019-2024, Boeien en Bloeien, op 19 juni heeft de raad het college opdracht gegeven om in samenwerking met Deventer Verhaal en pandeigenaren drie varianten voor de presentatie van de speelgoedcollectie uit te werken met voor- en nadelen.

Voorkeursvariant
Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de varianten voor het Speelgoedmuseum Deventer en biedt het rapport nu aan de raad aan. Het college heeft een voorkeur voor wisselende tentoonstellingen, geen vaste locatie. De gemeente gaat daarover afspraken maken met Deventer Verhaal.

Het college stelt voor om voor de programmering jaarlijks  €75.000,- beschikbaar te stellen, naast de in de cultuurvisie genoemde €75.000,- voor beheer van de collectie. En dit bedrag, voor de periode 2021-2024 eenmalig, totaal €300.000-, te dekken uit de resterende eenmalige middelen die voor het Speelgoedmuseum zijn gereserveerd.

Raad is aan zet
Het onderzoek geeft inzicht in de consequenties en haalbaarheid van de verschillende varianten voor de toekomst van de Deventer Speelgoedcollectie. Met het aanbieden van het onderzoeksrapport kan de raad de uitkomst en de financiële doorvertaling betrekken bij de behandeling van de begroting 2020-2023. Nadat de raad haar keuze heeft gemaakt, doet het college een voorstel voor vervolgstappen.