Stedendriehoek

Samenwerking zorgt voor verbinding

DEVENTER – Margreet Smit, Algemeen Coördinator Present Deventer en Ivan Witteveen, hoofd Gastvrijheidszorg & Facilitair van Zorggroep Solis, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in woonzorgcentrum Groote & Voorster in Deventer. Met de ondertekening bevestigen beide partijen de goede samenwerking die zij al jaren hebben.

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. Groepen uit kerken, bedrijven, verenigingen en andere sociale verbanden, vrienden, buurtgenoten of gezinsleden zetten zich in. Zij zetten zich in voor een ander met een hulpvraag waarvoor het eigen netwerk ontoereikend is of wie problemen hebben op het gebied van financiën of gezondheid. In de praktijk betreft dat bijvoorbeeld ouderen, chronische zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders of dak- en thuislozen.

Eén van de kernwaarden van Present is ‘Dichtbij Verbinden’. Dat past zeer goed bij het motto van Solis: ‘Solis helpt’. Ook Solis bouwt aan netwerken met maatschappelijke partners en wil tegelijkertijd mensen in hun eigen omgeving met elkaar verbinden. Solis ondersteunt de inzet van vrijwilligers van Stichting Present van harte omdat dit past bij haar eigen visie en werkwijze. De  activiteiten van de vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling voor cliënten van Solis.

Met de ondertekening onderstrepen beide partijen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en het belang van de vrijwillige inzet voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat kunnen sociale activiteiten zijn met of voor een groep hulpontvangers of klusgerichte activiteiten op of rond de locaties van Solis. Zij kunnen door medewerkers van Solis bij Present worden aangemeld. In 2017 waren er 13 groepen via Present bij Solis.

De overeenkomst is vastgesteld voor 2018. Stichting Present is afhankelijk van giften, sponsoring en subsidies. Daarom stelt Solis ook een bedrag beschikbaar aan Present Deventer.