Stedendriehoek

Ruimte in het hart en huis

DEVENTER – Op maandag 18 november vanaf 19.30 uur verzorgt jeugdhulporganisatie Timon in De Oase, Grevelingenstraat 1 te Deventer, een informatieavond over pleegzorg. Timon zoekt in Deventer en omgeving nieuwe pleeggezinnen, zodat er steeds een goede match gemaakt kan worden tussen pleegkinderen en pleegouders. Tijdens de informatieavond krijgen bezoekers informatie over wat pleegzorg is en ze kunnen vragen stellen aan ervaren pleegouders.

Anja en Kees maakten zeven jaar geleden ruimte in hun hart en huis. Hun gezin werd uitgebreid met de komst van een zes weken oude baby en haar ernstig zieke zus van 3,5. Kees: “De keuze om pleegkinderen in huis te nemen is langzaam gegroeid.” Anja: “Het is eigenlijk tien jaar geleden begonnen met een meisje met psychische problemen dat we kenden. Zij was de eerste die we een tijdje in huis hebben gehad. Daarna volgde nog een tienermoeder met haar kind.”

Kees: “We zijn blij dat we deze keuze gemaakt hebben, maar het is niet iets wat je zomaar effe doet. Elk kind heeft toch een rugzakje.” Maar er staat ook iets tegenover wat Kees betreft: “De zorg voor de kinderen, de gesprekken met pleegzorg, het contact met de moeder: het levert een hoop levenservaring op. Ik denk dat het ons sterker heeft gemaakt.” Anja: “Als je ziet hoe de meiden het nu doen, hoe heerlijk ontspannen ze zijn, dat ze het zo goed doen op school en gewoon lekker in hun vel zitten…” Kees: “We zouden ze nu echt niet meer kunnen missen!”
Anja: “En waar ik ook heel dankbaar voor ben, is het contact met moeder. In het verleden zijn er ook zeker moeilijke momenten geweest, maar nu is de relatie goed. De meiden kunnen zelfs met enige regelmaat een weekendje bij haar logeren. Wat ik knap vind, is dat zij echt in het belang van de kinderen kan denken. Ze is eerlijk en zegt zelf: ‘De plek die jullie hen geven, kan ik zelf niet bieden’.”

Aanmelden of meer informatie via: www.deeljethuis.nl.