Stedendriehoek

Reünie oudleerlingen Europaschool

DEVENTER – Op 1 september zal in de van Vlotenhof aan de Van Vlotenlaan de allereerste reünie voor (uitsluitend) oud leerlingen van de Europaschool plaats vinden, die in de schooljaren tussen 1957 en 1963 als leerling op de Europaschool stonden ingeschreven. Dit betekent dat de jongste’ oudleerlingen die voor deze reünie in aanmerking komen dus in het schooljaar 1962 / 1963 in de eerste klas zaten en in principe in 1966 na de vierde klas te hebben doorlopen eindexamen hebben gedaan.

“Inmiddels hebben zich zo´n 120 oud leerlingen definitief voor deze reünie aangemeld. Echter, er zijn uiteraard nog meer oud leerlingen welkom, die zich tot nu toe (nog) niet hebben aangemeld en een van de redenen daarvan kan zijn dat men gewoon nog niet op de hoogte is”, zegt het organisatieteam dat bestaat uit Anjo van Wely, Henk Zandscholen, Norman Boekhout en Gérard Rolloos.  

“Aan gespreksonderwerpen zal het niet ontbreken. De nodige verhalen en anekdotes uit die tijd komen dan vanzelf weer boven drijven. Zo zal ook de naam van de legendarische directeur Zondervan uit die tijd vaak vallen. De man die af en toe algebra les gaf uit het boek `Wis en Zeker ` en dan eindigde met de woorden….moeilijke som…helemaal niet! Zo is van directeur Zondervan ook volgende uitspraak bekend `Een koe is een beest met vier poten, maar niet ieder beest met vier poten is een koe`.” 

Aanmeldingen kunnen bij voorkeur per mail worden toegestuurd aan Anjo van Wely via e-mail anjovanwely@xs4all.nl (of 0592-271779 / 06-30088038) onder vermelding van (meisjes)naam, adres en telefoonnummer.