Stedendriehoek

Raadsfracties willen ‘Roze in Blauw Teams’

DEVENTER – De raadsfracties PvdA en D66 in Deventer hebben bij het college van burgemeester en wethouders gepleit voor de invulling van zogeheten ‘Roze in Blauw Teams’. Via schriftelijke vragen aan het college vragen de twee raadsfracties naar de zichtbaarheid, bekendheid en beschikbaarheid van dergelijke teams binnen de politieorganisatie als aanspreekpunt voor de LHBTI-gemeenschap in Deventer.

“In Deventer moet iedereen zich veilig kunnen voelen om te zijn wie zij willen zijn. Wanneer er geweld wordt gebruikt of LHBTI’ers gediscrimineerd worden, moeten zij veilig en schaamteloos aangifte kunnen doen. Deze ‘Roze in Blauw Teams’ kunnen de drempel voor aangifte en ondersteuning bij deze gemeenschap helpen verlagen. Versterk Roze in Blauw in district IJsselland”, vinden PvdA en D66.

“En dat is hard nodig. In een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) staat dat de algemene veiligheid van LHBTI’ers is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het COC herkent zich niet in het geschetste positieve beeld; in de dagelijkse praktijk ziet het COC dat LHBTI’ers vaker worden gepest en respectloos bejegend. Landelijk gezien registreert de politie drie meldingen per dag van LHBTI-geweld en discriminatie jegens LHBTI’ers. Hierbij moet als kanttekening worden gemaakt dat bij de groep LHBTI’ers de aangiftebereidheid erg laag is vanwege angst voor bedreigingen of schaamte.”

Nog te weinig zichtbaar
Om de drempel te verlagen voor deze specifieke groep heeft de politie ‘Roze in Blauw Teams’ opgericht. Deze teams moeten hét aanspreekpunt binnen de politie zijn voor de LHBTI-gemeenschap. Een van de belangrijkste speerpunten die de politie hierbij heeft geformuleerd is de zichtbaarheid en bekendheid. Uit gesprekken met diverse gerelateerde organisaties blijkt de werkelijkheid een stuk weerbarstiger. “De aanwezigheid van Roze in Blauw is niet of nauwelijks voelbaar in Deventer. Dat moet en kan beter”, vindt Rob Philip van COC Deventer. “Het is vreemd dat het Roze in Blauw Team voor district IJsselland valt onder regio Oost-Nederland. Daarmee is er voor dit enorme gebied maar één Roze in Blauw Team dat zich specifiek bezighoudt met de belangen van LHBTI’ers. Om een idee te geven: Oost-Nederland is Overijssel en Gelderland bij elkaar”, aldus D66’er Tjoek Korenromp.

Volgens PvdA-raadslid Marco Harps is dit onvoldoende: “Eén ‘Roze in Blauw Team’ is niet genoeg om het hele gebied te bedienen. Ook in Deventer moet erop aangestuurd worden dat er voldoende capaciteit komt zodat LHBTI’ers zich veiliger kunnen voelen en de aangiftebereidheid groter wordt.”