Stedendriehoek

Proef met voedselresten doorgezet

DEVENTER – Sinds anderhalf jaar draait een proef in het Bergkwartier, enkele hoogbouwcomplexen in Borgele en een deel van de wijk Steinvoorde. In deze buurten worden bij deelnemers aan de proef alle voedselresten gescheiden opgehaald. Uit de proef blijkt, dat zo voorkomen wordt dat deze grondstof bij het restafval terecht komt.

De proef wordt voortgezet. Wethouder Carlo Verhaar: “We zien dat er meer grondstoffen van het afval worden gescheiden en dat deelnemers tevreden zijn. Een aandachtspunt is dat de kosten van het inzamelen hoog zijn ten opzichte van wat de grondstof voedselresten nu opbrengt. We verwachten dat op termijn deze grondstof meer waarde krijgt en het scheiden in de toekomst rendabeler wordt.”

TNO heeft van Circulus-Berkel opdracht gekregen om verder te kijken dan alleen vergisten en om te onderzoeken welke technologieën kunnen worden ingezet om hoogwaardige grondstoffen uit  voedselresten te halen. Ook kijkt Circulus-Berkel naar een zo efficiënt mogelijke inzameling.

De proef krijgt een paar wijzigingen. Zo worden de voedselresten voortaan overdag en niet ’s avonds opgehaald en wordt deelnemers gevraagd zelf de composteerbare plastic zakken aan te schaffen. Die zijn goed verkrijgbaar bij diverse supermarkten. De deelnemers aan de proef ontvangen hierover nog informatie. De proef houdt het komend jaar de huidige schaal. Er wordt een nieuw Grondstoffenplan opgesteld voor de periode 2019-2022. Daarin weegt de gemeente af hoe ver de nieuwe toepassing  van technologieën is en of, en zo ja wanneer de proef kan worden uitgebreid naar de rest van Deventer.