Stedendriehoek

Proef met groenperkjes succesvol

DEVENTER – Kunststof groenperkjes rondom ondergrondse afvalcontainers helpen om bijplaatsingen van afval naast containers tegen te gaan. De resultaten van een proef daarmee zijn positief. De afname van bijplaatsingen was het sterkst in Voorstad en Rivierenwijk, waar het probleem relatief groot was. In Centrum en Keizerslanden zijn de effecten beperkt. De gemeente wil de proef voorlopig voortzetten.

Het doel van de proef in vier wijken was om te bezien of de perkjes bijplaatsingen verminderen. De afname was het sterkst in Voorstad en Rivierenwijk, waar het probleem relatief groot was. Inwoners daar zijn blij met de maatregelen. In Centrum en Keizerslanden, waar minder problemen zijn met bijplaatsen, was het effect van de perkjes gering. Overigens namen bijplaatsingen in de proefperiode op alle locaties af, ook bij de locaties zonder groenperkje. Het is onbekend hoe dit komt. Bij containers mét groenperkje was de afname wel sterker.

Uitbreiding
Het is nog te vroeg voor definitieve conclusies. Nu de eerste resultaten en bewoners positief zijn, besluit de gemeente om de proef voort te zetten in Voorstad en Rivierenwijk. Het aantal ondergrondse containers met kunststof groenperkje wordt daar uitgebreid. Gemeten wordt of er ook sprake is van een afname of van verplaatsing van het probleem. 

De positieve resultaten zijn in lijn met de ervaringen in andere gemeenten, maar de effecten van deze groenperkjes zijn nog niet eerder gemeten in een Diftar-gemeente. Het onderzoek wordt gedaan door D&B en de perkjes worden aangelegd door ANDC, twee bureaus die zich bezighouden met positieve gedragsverandering. De gemeente Deventer en Cambio/Circulus-Berkel zijn intensief betrokken.

De proef past binnen een breder offensief voor een schonere stad zoals het verminderen van het aantal bijplaatsingen naast ondergrondse containers.