Stedendriehoek

Overeenstemming over onbeveiligde overwegen

Bij landgoed Nieuw Rande in Diepenveen zijn twee onbeveiligde spoorwegovergangen. De zuidelijke wordt een beveiligde overgang en de noordelijke overgang gaat dicht. Dat is de uitkomst van overleg tussen ProRail, de gemeente Deventer en de provincie Overijssel.

Met de beveiligde spoorwegovergang blijft er een goede verbinding vanuit Diepenveen met landgoed Nieuw Rande voor wandelaars en voor de naastgelegen woonboerderij. Door de afsluiting van de noordelijke overgang wordt het oude kerkepad vanuit Diepenveen omgeleid naar de Sallandsweg. Daar worden de bermen verbreed voor de veiligheid van wandelaars.

Gedragen verbetering

Wethouder Frits Rorink: “We hebben overeenstemming, waarbij zowel het belang van de inwoners die een petitie hebben ingediend als het belang van veiligheid op het spoor zijn gediend. Ik ben ingenomen met het maatwerk en het menselijke gezicht van ProRail.”

Regiodirecteur van ProRail Dorothé Wennekendonk: “We spreken al lange tijd met omwonenden en gemeente om tot een gedragen verbetering te komen. Verschillende varianten zijn bekeken. Bereikbaarheid, kosten en veiligheid wegen we af. Het compromis is één overgang sluiten en één overgang beveiligen. Tot de realisatie in 2023 drukken we iedereen op het hart daar goed uit te blijven kijken.”

Gedeputeerde Bert Boerman van de Provincie Overijssel: “Dankzij de samenwerking tussen ProRail, gemeente en provincie kunnen we nu deze stap zetten. Zo investeren we samen in Overijssel in veiligheid rondom overwegen.”

Compromis

Onbeveiligde overwegen zijn gevaarlijk en daarom is het beleid van ProRail om ze te sluiten. De nadrukkelijke voorkeur van ProRail gaat uit naar het opheffen van overwegen, om daarmee definitief risico van aanrijdingen uit te bannen. Daarom had ProRail een voorkeur voor een tunnel boven een beveiligde overweg. Maar de omgeving acht een tunnel niet wenselijk in verband met de sociale veiligheid. Als compromis is er nu bij de zuidelijke overweg gekozen voor een beveiligde overweg met bomen, lampen en bellen.

In Diepenveen liggen tussen de twee beveiligde overwegen op de Sallandsweg en de Schapenzandweg binnen een afstand van 1 kilometer twee paden met onbeveiligde overwegen. Deze worden met name gebruikt door wandelaars en recreanten die het landgoed bezoeken. De zuidelijke overweg is daarnaast ook de toegangsweg voor de naastgelegen woonboerderij.

Proces

Nu er overeenstemming is bereikt tussen ProRail en de gemeente Deventer, wordt dit besproken met de omwonenden en belanghebbenden in Diepenveen. Ook wordt een intentieovereenkomst voorbereid, waarna de plannen kunnen worden uitgewerkt. De verwachting is dat in 2023 de zuidelijke spoorwegovergang aangepakt gaat worden.

De kosten moeten verder worden uitgewerkt. Het aanleggen van de bewaakte zuidelijke overweg kost volgens een eerste raming 1,4 miljoen euro. De kostenverdeling is 50% ProRail, 25% gemeente Deventer en 25% provincie Overijssel.