Stedendriehoek

Opgeheven vereniging deelt uit

DEVENTER – De HuurdersVereniging Deventer – kortweg: HVD – houdt na 31 jaar op te bestaan. “We zijn in 1987 begonnen als een organisatie die opkwam voor de belangen van huurders in Deventer. Toen nog onder de naam Deventer Woonconsumenten Organisatie (DWO)”, vertelt voorzitter Wilfried Brouwer.

“Begin jaren negentig zijn we omgevormd naar HuurdersVereniging Deventer en hebben we een kantoor geopend aan de Schoolstraat in Deventer. In die tijd veranderden veel woningbouwverenigingen in stichtingen en moesten de directies van die verenigingen hun huurders ergens in onderbrengen. Hier is de HVD op ingesprongen, wat resulteerde in een bestand van meer dan 3.300 leden. Later volgden ook andere corporaties.”

Het hoofdbestuur van de HVD heeft altijd de belangen behartigd van de huurders, door eigen besturen te vormen bij de desbetreffende verhuurder. Brouwer: “Zo ontstonden er afdelingen en werden we ook gesubsidieerd door de verhuurders en de Gemeente Deventer. Veel later kwam er wetgeving waarbij verhuurders verplicht waren een eigen bewonersorganisatie op te zetten die mocht meepraten over de werkwijze van de verhuurder en het beleid dat gemaakt werd.”

Nog later, echter, kwam de smartphone en werd de vereniging steeds meer overbodig in huurdersland. Brouwer: “Na enige ups en downs heeft het huidige bestuur de leden voorgesteld de vereniging op te heffen. Aangezien er ook nog een redelijke som geld in kas was, hebben de leden besloten dit te doneren aan Deventer organisaties die niet gesubsidieerd worden door de gemeente.”

Brouwer overhandigde de symbolische cheques van 4.000 euro vorige week aan de vier geselecteerde doelen: de kinderafdeling van het Deventer Ziekenhuis, de vrijwilligers van hospice de Winde, het Deventer Rode Kruis (speciaal voor Deventer 1250) en WSV de IJssel voor inrichting van een professionele keuken voor oudere buurtbewoners.