Stedendriehoek

Ook griepprik voor ziekenhuismedewerkers

DEVENTER – Het Deventer Ziekenhuis gaat medewerkers dit najaar vaccineren tegen het influenzavirus. Doel is patiënten beter te beschermen als er komende maanden opnieuw een griepgolf ontstaat. Ook verkleint zo de kans dat medewerkers in het ziekenhuis zelf de griep krijgen.

Net als veel andere ziekenhuizen had het Deventer Ziekenhuis tijdens de griepperiode van afgelopen jaar te maken met veel patiënten en medewerkers die ten prooi vielen aan het virus. In Deventer kon het ziekenhuis dit nog zonder problemen opvangen, waar in een aantal andere ziekenhuizen geen nieuwe patiënten meer konden worden opgenomen. Zorgmanager Mieke Berends van het Deventer Ziekenhuis verwacht dat vaccinatie problemen voorkomt als zich opnieuw een griepgolf voordoet: “Daarom stellen we eind deze maand alle verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers in ons ziekenhuis in de gelegenheid om zich laten vaccineren tegen het influenzavirus. Zodat zij zichzelf, hun thuisfront en natuurlijk kwetsbare patiënten in ons ziekenhuis kunnen beschermen. Je kunt namelijk drager zijn van het virus zonder zelf ziek te worden, maar het virus wel overdragen op anderen. Zo verminderen we samen de impact van een komende griepgolf.”

Campagne
Op 1 oktober 2018 is een landelijke campagne (www.voorkomgriep.nl) voor griepvaccinatie gestart, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Federatie Medisch Specialisten en de beroepsvereniging van Verzorgenden en Verpleegkundigen. De gemiddelde, landelijke vaccinatiegraad onder medewerkers in het ziekenhuis is met 13% laag. In het Deventer Ziekenhuis is een eigen campagne opgezet om collega’s te informeren en te motiveren om de vaccinatie vrijwillig te halen. Deze is in lijn met de landelijke campagne en zet in op een vaccinatiegraad van 35%.