Stedendriehoek

Onderwijs is zoveel meer dan taal en rekenen

DEVENTER – Stel de vraag ‘wat wil je later worden?’ aan een kind op de basisschool en je staat versteld van de antwoorden. Of er volgt een overtuigend antwoord zoals profvoetballer, politieagent of schooldirecteur, of er wordt gezwegen in alle toonaarden. Al die beroepen… al die namen… ze klinken vaak leuk, maar wat houden ze eigenlijk in voor een kind?

Op een aantal scholen in het land krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 lessen van gastdocenten uit de praktijk. En nee, ze zitten niet op hun stoeltjes braaf te luisteren, maar ze gaan zelf aan het werk. Van het maken van een krant, tot en met je neus buiten op de grond drukken om trillingen waar te nemen. ‘Laat kinderen op de basisschool concreet kennismaken met een aantal beroepen, op een actieve manier’, dat is het idee van IMC Basis. 

Van droom naar realiteit

“Het initiatief van IMC Basis komt vanuit de IMC Weekendschool”, vertelt Gerda van de Weg. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de IMC-lessen die worden gegeven in groep 7 en 8 op basisschool De Flint in Deventer. “Wij zijn de tweede school in Deventer die deze lessen verzorgt. Kindcentrum Rivierenwijk is een jaar voor ons begonnen, dus nu kunnen we ook samenwerken en van elkaar leren.” De lessen op De Flint vinden op de dinsdag plaats. Van 11.30 tot 14.00 uur gaan de leerlingen aan het werk met een of meerdere gastdocenten. Gewoon doen en ontdekken, daar draait het om deze uren. 

Rob Defaris en Heleen Terwijn zijn de initiatiefnemers. Vanuit IMC Weekendschool werd aanvullend onderwijs geboden aan gemotiveerde jongeren uit achterstandswijken in Nederland en om dezelfde jongeren te bereiken werd IMC Basis opgezet. “Het mooie is dat deze lessen zijn ontstaan vanuit een droom om kinderen, uit elke sociale klasse, zo op te leiden dat zij meedoen in de maatschappij. We moeten steeds meer keuzes maken, ook op jongere leeftijd. Maar om keuzes te maken, vooral als het om je toekomst gaat, moet je natuurlijk wel weten wat er zoal is. Je moet ervaringen opdoen, dingen zien, horen en maken. Vragen stellen en je nieuwsgierigheid volgen.” 

Maatschappij komt naar de klas

Hoewel het vanzelfsprekend klinkt om ‘maar even te kiezen wat je graag wilt worden’, is dit het niet voor veel jongeren. Want wat als je in een omgeving woont waar je weinig uitdaging vindt? Of de juiste personen mist om vragen aan te stellen? Als je niet in dat deel van de maatschappij bent dat je nodig hebt voor je toekomst? 

Dan komt de maatschappij gewoon in de klas, in de vorm van IMC Basis. “Kinderen krijgen gedurende drie of vier weken tweeënhalf uur per week les van gastdocenten die, op vrijwillige basis, samen met de leerkrachten van de groepen, vooral lekker bezig zijn. Zo is er een krant gemaakt tijdens de lessen Journalistiek – inclusief interviews houden en de opmaak verzorgen – en ervaren de kinderen wat iemand in de techniek of zorg bezighoudt.

“Geef kinderen les in de toekomst. En wees creatief. Wat te denken van lessen over recht? Want wat zijn normen en waarden eigenlijk? Onderwijs is meer dan rekenen en taal. Elk beroep krijgt een aantal weken de tijd en dan gaan we weer over naar een ander thema. Elke twee jaar maken we een nieuw lesaanbod, waarbij we zoveel mogelijk diverse beroepen uitlichten. Van de brandweer tot 3D-printen en doen, doen en nog eens doen, is hierbij het motto.” 

Dat ook bedrijven het belang inzien van een gezonde toekomst voor jongeren, blijkt wel uit de medewerking. Zo hebben werknemers van Witteveen+Bos, directeuren van bouwbedrijven,  Nieuwsblad Stedendriehoek en vele andere vakspecialisten hun steentje bijgedragen, net als kunstenaars en duurzame initiatieven.

IMC Basis wil kinderen voorbereiden op de belangrijkste stap na school: werk gaan doen dat bij hen past en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. “Wij hopen dat zij echt profijt hebben van de lessen en leren wat de verschillende beroepen inhouden. Past het bij ze of is het beter een andere keus te maken? Het is mooi om te zien dat de leerlingen ieder hun eigen ding eruit halen, een ding dat ze zich later zullen herinneren. Want dat is ons doel. De jeugd is nou eenmaal onze toekomst, dus daar moeten we goed voor zorgen.”