Stedendriehoek

Ondersteuning vrijwilligersen mantelzorgers

DEVENTER – Deventer krijgt een nieuw, onafhankelijk kenniscentrum voor de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Hierin gaan de Vrijwilligerscentrale Deventer (VCD) en Carinova Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuiszorg samen. De naam van de nieuwe organisatie wordt Deventer Doet.

Een belangrijke ambitie van de gemeente is ondersteuning op maat voor vrijwilligers en mantelzorgers. Dit wil de gemeente onder andere bereiken door de vorming van één onafhankelijk Kenniscentrum dat later dit jaar van start gaat.

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Vrijwilligers en mantelzorgers leveren een ongelooflijk belangrijke bijdrage aan de maatschappij. En hoewel beide groepen een eigen rol hebben, is er wel een link. Vrijwilligers betekenen ook veel in de ondersteuning van mantelzorgers. Door het bundelen van expertise in Deventer Doet, kunnen we vrijwilligers én mantelzorgers beter ondersteunen. Ook voor inwoners, sociale teams en organisaties is het handig om één plek te hebben waar zij met vragen en ideeën terecht kunnen.”

De VCD en Carinova hebben een intentieverklaring Deventer Doet opgesteld, die onlangs getekend is. Dit is de basis voor een nog op te stellen convenant, een gezamenlijke visie en een plan van aanpak. Door deze samenwerking ontstaat één organisatie voor expertise en beleid. De samenwerking biedt kansen voor innovatie.