Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Nieuwe tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

Het kantoorpand bij de kruising Hanzeweg en Snipperlingsdijk wordt klaargemaakt als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Het pand staat sinds 2009 leeg en biedt tot in elk geval maart 2026 een veilige woonruimte aan 40 tot maximaal 100 Oekraïners. Sinds het begin van de oorlog (begin 2022)heeft Deventer een aantal tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïners geopend. Bedrijfs- en kantoorpanden aan de Keulenstraat, Singel, Munsterstraat en Keizerstraat zijn geschikt gemaakt voor in totaal ongeveer 480 personen. Desondanks blijft er vraag naar tijdelijke opvang voor mensen die de oorlog zijn ontvlucht.

Hanzeweg 60-80
De locatie Hanzeweg 60-80 staat al sinds2009 leeg. Het pand biedt goede mogelijkheden voor de tijdelijke opvang van Oekraïners. Later wordt onderzocht of dit pand in de toekomsteen verblijf voor EU-werkers kan worden. Met de komst van tijdelijke bewoners, zal het gebied meer levendigheid krijgen.

Voor oorlog gevlucht
Wethouder Rob de Geest (Asiel en Integratie)legt uit: “We willen het pand nu eerst geschikt maken voor de tijdelijke opvang van Oekraïners die voor de oorlog zijn gevlucht. We hebben al veel positieve ervaringen opgedaan met de opvang van deze specifieke groep vluchtelingen. ”Met de opvang in het pand aan de Hanzeweg60-80 voldoet Deventer ook aan de eisen die het Rijk heeft gesteld aan het aantal op te vangen Oekraïense vluchtelingen in Deventer.

Vervolg
De gemeente en de pandeigenaar gaan aan de slag met de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat Oekraïense vluchtelingen hier kunnen worden opgevangen. De ondernemers en bewoners in de omgeving zijn hierover geïnformeerd. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de eerste Oekraïners hier kunnen wonen.

Meer informatie:
Op www.deventer.nl/oekraine-deventer staatmeer informatie over de huisvesting van Oekraïners in Deventer.

 

Laat geen geld liggen: bereken uw recht

Heeft u hoge uitgaven die u niet kunt betalen? Weet u of u recht heeft op financiële ondersteuning? De gemeente heeft verschillende regelingen die u kunt gebruiken. Ze zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u werkt – in loondienst óf als zelfstandige -kunt u er recht op hebben.

Bekijk waar u recht op hebt
Wilt u weten of u gebruik kunt maken van regelingen van de gemeente, voor uzelf of voor uw gezin? Dit kan met Bereken Uw-Recht Deventer. Kijk op www.deventer.nl/berekenuwrecht.

Wat is Bereken Uw Recht?
Met Bereken Uw-Recht kunt u nagaan voor welke toeslagen en regelingen u in aanmerkingkomt en waar u die kunt aanvragen. Als u alle gegevens bij de hand hebt, kost dit u 5-10minuten. U blijft anoniem.

Geldfitspreekuur
Wilt u Bereken Uw Recht samen invullen, of ondersteuning bij het aanvragen van een regeling? Kom dan naar een van de Geldfitspreekuren. Kijk op www.geldfitdeventer.nl.

 

 

Wie verdient volgens u een lintje?

Kent u iemand in de gemeente Deventer die zich bijzonder inzet voor een sportclub, muziek-of andere vereniging of de medemens in het algemeen? Dan kunt u deze persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding(lintje).Tot 1 juni 2024 kunt u een aanvraag indienen voor de Lintjesregen van 2025. Kijk voor meer informatie op www.deventer.nl/lintje.

 

 

Vergadering gemeenteraad

Woensdagavond 27 maart om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad weer in het stadhuis van Deventer. De raad bespreekt die avond met elkaar:• Visie op hoger bouwen in Deventer• 4de kwartaalrapportage 2023• Sekswerkbeleid Deventer 2024U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Wilt u de raad laten weten wat u vindt van één (of meerdere) van de onderwerpen die op de agenda staan? Dan kunt u inspreken. U krijgt dan 5 minuten spreektijd tijdens de vergadering. Wilt u inspreken? Mail dan naar griffie@deventer.nl Alle stukken die de raad bespreekt vindt u op www.gemeenteraad.deventer.nl

 

Schrobmachine voor sportzaal in Okkenbroek

Onlangs is de oude schrobmachine van de sportzaal – die al een tijdje niet meer functioneerde- vervangen door een mooie moderne schrobmachine. Dit is mogelijk gemaakt dooreen gulle bijdrage van Wij Deventer en daar zijn we als bestuur van dorpshuis Ons Centrum heel blij mee. Was de oude machine nog voorzien van een lang verlengsnoer, de moderne machine werkt op een accu en het werk wordt daardoor weer een stukje gebruiksvriendelijker. De sportvloer is de komende jaren weer gegarandeerd mooi schoon. Het Dorpenplatform kende de bijdrage toe, nadat deze voor een andere activiteit in Okkenbroek niet door ging.