Stedendriehoek

Nieuwe IJsselvondsten in Museum De Waag

DEVENTER – Sinds vorige week zijn er nieuwe, bijzondere IJsselvondsten in Museum De Waag te zien. Deze vondsten zijn in de afgelopen decennia in en nabij de IJssel gevonden en geven een zeer divers beeld van het leven in middeleeuws Deventer.

Ze  tonen het geloof, het werk en de conflicten van de vroegere inwoners van Deventer: van  een koekstempel waarmee een Morendans op koek werd gestempeld tot een Roncone, een wapen dat zich in de 16e eeuw vanuit Italië over Europa verspreidde. De IJsselvondsten zijn tot en met 29 september te zien in de tentoonstelling ‘Deventer, Stad van de IJssel’ in Museum De Waag.

Veertigjarige zoektocht
De nieuwe IJsselvondsten zijn over een periode van veertig jaar gevonden door amateur-archeologen. Jules Stanlein zocht veertig jaar geleden al naar objecten aan de IJssel; de vondsten heeft hij tot op de dag van vandaag bewaard. Ook Frans Borgonje bracht honderden uren door aan de IJssel en verzamelde een groot aantal oude objecten. Als hun vondsten representatief zijn voor het resultaat van andere zoekers, dan is het waarschijnlijk dat er nog veel meer IJsselvondsten zijn gedaan. Museum De Waag roept dan ook iedereen op om recente én oudere vondsten te melden bij Archeologie Deventer via e-mail archeologie@deventer.nl . Men kan de vondsten ook op zaterdag 28 september (Dag van de IJssel) van 14.00 tot 16.00 uur gratis laten determineren door gemeentelijk archeoloog Bart Vermeulen in Museum De Waag. Op vertoon van de vondst krijgt men gratis toegang tot het museum.

Conflicten in het IJsselgebied
Enkele IJsselvondsten komen uit het krijgsverleden van Deventer. Bijzonder zijn de donderkloten. Deze projectielen werden met een zogenoemde bus, een vroeg vuurwapen, afgeschoten. Een koker van hertshoorn was bedoeld om kostbaar buskruit in op te slaan. Bovengenoemde zoekers vonden samen drie ruitersporen die in verband kunnen worden gebracht met gewapende strijd.

Andere IJsselvondsten geven een beeld van het dagelijks leven in de middeleeuwen. Zo is er een tapkraan van koper gevonden die men gebruikte om een houten vat aan te slaan. Een bijzondere vondst, want meestal vinden archeologen de kraan en kop los van elkaar. Een vingerling waarin het roer van een schip draaide, is een indirecte aanwijzing voor de motor van de Deventer economie: de handel over water.

Dat het leven in Deventer vaak ook mooie kanten had, blijkt weer uit andere vondsten. Opvallend zijn enkele bijzondere beeldjes van Duitse keramiek. Het eerste lijkt een heiligenbeeldje en heeft mogelijk in een soort huisaltaartje gestaan. Op het snijvlak van werken en religie ligt de vondst van een koekstempel van pijpaarde. Met de koekmal werd een voorstelling van een Moriskendans (Morendans) op een koek aangebracht.

Dag van de IJssel
Op zaterdag 28 september vindt de eerste editie van de Dag van de IJssel plaats. Een feestelijke dag om de combinatie van landschap, natuur, cultuur, erfgoed, milieu en mensen in het IJsselgebied (van Arnhem tot Kampen) te vieren.In Museum De Waag zijn er om 13.00, 14.00 en 15.00 uur extra rondleidingen voor museumbezoekers. Tussen 14.00 en 16.00 uur is gemeentelijk archeoloog Bart Vermeulen aanwezig om vondsten uit de IJssel te determineren. Dus wie in het verleden iets in de IJssel gevonden heeft en graag wil weten wat het is, kan kosteloos langskomen in Museum De Waag.

Museum De Waag is van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Elke donderdag en zondag is er om 14.00 uur een gratis instaprondleiding over ‘Deventer, Stad van de IJssel’ voor bezoekers. Kijk voor meer informatie op www.museumdewaag.nl .