Stedendriehoek

Midwinterconcert voor War Child

GORSSEL – Op woensdag 21 december om 19.00 uur start in de Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat 27 in Gorssel een winterconcert voor het goede doel War Child. De leerlingen en docenten van de Muzehof en het Muzecollectief treden samen op met gastspelers uit de gemeente Lochem.

Deze spelers bestaan uit de Midwinterhoorngroep Lochem, Popkoor Inner Voices en de Harmonie Gorssel- Eefde. Op deze avond worden de muziekensembles samengevoegd, treedt de Talentenklas op en dansen de talenten van de Muzehof op live-muziek. De presentatie ligt in handen van Erma Prins, secretaris van Gorsselse Kunstkring. De kerk opent om 18.30 uur, waar men vooraf warme drank kan nuttigen. De deelnemers van de Muzehof hopen er een mooie avond van te maken.

Een entreekaart kost €5,- per stuk, waarvan €2,50 bestemd is voor War Child, dat zich inzet voor de toekomst van oorlogskinderen. De organisatie van War Child wil de psychologische en sociale ontwikkeling van oorlogskinderen stimuleren en kinderen beschermen tegen de gevolgen van gewapende conflicten, geweld, uitbuiting en ingrijpende ervaringen. Ook zet de organisatie zich in om onderwijs te verzorgen voor de kinderen die opgroeien in oorlogsgebieden.

Voor toegangskaarten kan men terecht bij de receptie van Muzehof Zutphen, Coehoornsingel 1, of op de avond zelf bij de ingang van de kerk. Voor meer informatie, zie ook de website www.muzehof.nl of bel 0575-515350