Stedendriehoek

Maatregelentegen overlast

DEVENTER – De gemeente zet in de zomers van 2018 en 2019 meer in op schone IJsseloevers: als een prachtige plek waar ruimte is voor recreatie met respect voor de natuur. Nu er meer ruimte voor recreatie is ontstaan, nemen ook de bezoekersaantallen toe. Keerzijde is dat ook de overlast toeneemt.

Circulus-Berkel gaat daar het zwerfafval intensiever weghalen. Ook komt er extra inzet van toezichthouders, vooral ‘s avonds en in de weekenden. Dat heeft het college besloten.

Een van de extra maatregelen is een Pop-up inzamelpunt waar bezoekers diverse soorten afval kwijt kunnen. Tijdens warme weekenden en vakantieperiodes worden op twee locaties inzamelpunten ingezet. Inmiddels is de eerste geplaatst. De eerste ervaringen zijn positief.

Om overlast van geparkeerde fietsen bij het IJsselhotel tegen te gaan, wordt tijdens enkele warme dagen een proef gedaan met tijdelijke fietsparkeervakken, gemaakt met duct tape. Deze zomer moet duidelijk worden welke aanpak het beste werkt. Naast de extra inzet van afvalverwijdering en toezicht, onderzoekt de gemeente deze zomer op enkele locaties het gedrag van bezoekers en hoe ongewenst gedrag kan worden bijgestuurd.

De afgelopen jaren hebben veel vrijwilligers zich ingezet om de IJsseloevers bij Deventer afvalvrij te houden. De gemeente waardeert deze inzet enorm en hoopt dat zij zich ook de komende tijd in willen blijven zetten voor het gebied.