Stedendriehoek

Lezing scheepsarcheologie

DEVENTER – Op donderdag 17 mei verzorgen Deventer Verhaal en Archeologie Deventer een lezing over Scheepsarcheologie. Bij het project Ruimte voor de Rivier zijn verschillende scheepswrakken en resten daarvan aangetroffen in de omgeving van Deventer. In deze lezing wordt ingegaan op enkele van deze ontdekkingen, bij Deventer en Kampen. Maritiem archeologe Alice Overmeer en archeoloog Vincent Koekkoek behandelen de onderzoeksmethoden en eerste resultaten van de verschillende onderzoeken.

Ten behoeve van het project Ruimte voor de Rivier Deventer werden in 2015 op de locatie Ossenwaard, ten zuidoosten van de spoorbrug, de resten van twee scheepswrakken gevonden. Ze werden in juli 2015 opgegraven door ADC ArcheoProjecten en archeologen van de Gemeente Deventer. De scheepsresten werden opgeslagen bij de gemeente en in het najaar van 2016 aan een scheepsarcheologisch onderzoek onderworpen, op zoek naar de oorspronkelijke scheepsconstructie en de mogelijke functie van de twee vaartuigen. Alice Overmeer zal de eerste resultaten van het onderzoek presenteren. Wat is er van de vaartuigen bewaard gebleven? Hoe oud zijn ze ongeveer? Om wat voor soort schepen zou het gaan? En hoe gaat een scheepsarcheoloog eigenlijk te werk? Interessant aan het onderzoek is dat het scheepshout is gedocumenteerd met een 3D-scanner. Met deze vrij nieuwe onderzoeksmethode kan uiteindelijk een 3D-reconstructie van de vaartuigen gemaakt worden. In het tweede deel van de avond vertelt Vincent Koekkoek over de IJsselkogge van Kampen. Hij geeft een inkijk in het verloop van de opgraving en lichting van de IJsselkogge en de technieken die gebruikt zijn bij het onderzoek. Ook zal hij kort ingaan op de resultaten van het onderzoek. 

De lezing is de negende van een historische reeks van tien lezingen in het seizoen 2017-2018. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema, bijvoorbeeld een recente archeologische opgraving, een nieuw verworven aanwinst voor de erfgoedcollectie of een actuele tentoonstelling waarin de geschiedenis van Deventer centraal staat. 

Geïnteresseerden zijn donderdag 17 mei welkom in het Auditorium van het stadhuis, Grote Kerkhof 1 te Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Inloop en koffie vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet mogelijk. Er zijn honderd plaatsen.